Ohjaajan opas

Suunnistusliiton ohjaajan oppaan digitaaliset tukimateriaalit on julkaistu nettisivuston muodossa. Oppaassa on mukana videoita ja havainnollistavia interaktiivisia osioita.