HARJOITTELU

Monipuolinen harjoitus

Lasten ja nuorten harjoittelussa on tärkeää huomioida kehitysvaiheen mukaiset fyysiset, taidolliset, psyykkiset ja sosiaaliset tavoitteet. Monipuolinen harjoituskerta rakentuu eri osista, joihin nämä tavoitteet sisältyvät. Suunnistustaidot karttuvat toistojen, opetuksen ja oivalluttavan ohjauksen kautta. Yksilöllinen huomioiminen on tärkeää ja mahdollistuu hyvin suunniteltujen suunnistusharjoitteiden kautta.

Suunnistusseuran huipputreenit

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Tilaa_01_Huipputreenit.png

Suunnistusliitto on valmistanut kattavan paketin seurojen ohjaajille avuksi monipuolisten, kehittävien ja innostavien harjoitusten järjestämiseksi 7–16- vuotiaille suunnistuksen harrastajille. Paketti sisältää yli 130 monipuolista harjoitusmallia sekä opaskirjat harjoitustoiminnan suunnitteluun ja organisoimiseen. Harjoituskorttipaketin voi tilata Suunnistusliiton materiaalitilauksen kautta. Se kuuluu myös ohjaajakoulutuksen opetusmateriaalina.