HARJOITTELU

Monipuolinen harjoitus

Lasten ja nuorten harjoittelussa on tärkeää huomioida kehitysvaiheen mukaiset fyysiset, taidolliset, psyykkiset ja sosiaaliset tavoitteet. Monipuolinen harjoituskerta rakentuu eri osista, joihin nämä tavoitteet sisältyvät. Suunnistustaidot karttuvat toistojen, opetuksen ja oivalluttavan ohjauksen kautta. Yksilöllinen huomioiminen on tärkeää ja mahdollistuu hyvin suunniteltujen suunnistusharjoitteiden kautta.