Harjoituksen rakenne


Monipuolinen harjoitus

Laadukkaasti toteutettu harjoitus jakaantuu useaan eri osaan ja sillä on useita tavoitteita. Harjoitusten suunnittelussa huomioidaan lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen kehittyminen sekä osallistujien taso.

Harjoitus sisältää ohjatun alkuverryttelyn ja ohjatun fyysisen osion. Fysiikkaosion jälkeen vuorossa on suunnistustaitoa kehittävä harjoitusosuus. Ryhmän kokoaminen suunnistusosuuden jälkeen kannattaa myös suunnitella etukäteen. Ennen harjoituksen päättämistä on hyvä käyttää aikaa yhteiseen loppuverryttelyyn tai muuhun puuhailuun ikäryhmästä ja harjoituksen luonteesta riippuen. Yhteinen aika on tärkeää, koska mitä paremmin lapset ja nuoret tuntevat toisensa, sitä innokkaammin he käyvät harjoituksissa.

Esimerkki 90min harjoituskertaan

1

n. 5min

Aloitus

2

n. 15min

Lämmittely

3

n. 20min

Fysiikka

4

n. 30min

Suunnistus

5

n. 10min

Välitehtävä

6

n. 10min

Päätös