Lasten suunnistusharjoittelu

Mitä lapsille ohjataan?

Suunnistustaitoa harjoitellaan aluksi kulkien maastossa yhdessä ohjaajan tai oman vanhemman kanssa. Kartan tulkitseminen vaatii harjoittelua ja karttamerkkien tuntemista. Lapset oppivat kokemuksen kautta ja suunnistamalla paljon. Pikkuhiljaa mielikuva maastosta alkaa hahmottua näköpiirin ulkopuolelle, suunnistaja oivaltaa olennaisten kohteiden avulla suunnistamisen ja oppii tekemään vaativampiakin reitinvalintoja.

Suunnistustaitojen opettaminen ja ohjaus tapahtuu usein toiminnallisesti maastossa. Ohjaaja voi tuoda turvaa lapselle kulkemalla hänen kanssaan yhdessä ja rohkeuden edetessä ”venyttämällä kumilankaa” tai varmistamalla etenemistä / tarkkailemalla suunnistajien toimintaa sovitussa maastokohdassa.

Anna lapsen valita itse, milloin hän on valmis kulkemaan ilman ohjaajaa. Eri lapset kaipaavat eripituisen ajan ohjaajan tukea suunnistuksessa. Aloittelijat tarvitsevat ohjaajaa tuekseen maastoon myös yli 10-vuotiaina.

Lapsen ohjaaminen maastossa

Sovi ennen harjoitusta ryhmän ohjaajien kanssa heidän tehtävänsä ja taito-ohjauksen tavat, jotta harjoituksen aikana voitte keskittyä osallistujiin. Hyvin suunniteltu ja sujuvasti toteutettu harjoitus varmistaa osallistujille paljon liikettä ja oppia harjoituksesta.

Yhdessä kulkeminen

Pienimmät lapset kulkevat aina ohjaajan tai oman vanhempansa kanssa. Taitojen karttuessa voivat lapset siirtyä kulkemaan pareittain tai itsenäisesti. Useinkaan lapset eivät ole valmiita tähän samanaikaisesti, joten suunnittele harjoitukseen erilaisia toteutustapoja.

Kuminauhan venyttämien

Toimivaa on myös” kuminauhan venyttäminen”, jolloin lapsi voi kulkea ohjaajan edellä esimerkiksi yhden rastivälin ja he tapaavat rastilla. Voidaan myös sopia, että ohjaaja varjostaa lapsia. Lapset suunnistavat esim. pareittain ohjaajan edellä ja he tietävät, että jos ha kulkevat harhaan, niin varjostava ohjaaja ”pelastaa” heidät.

Tarkkailu maastossa

10-vuotiaiden ja vanhempien harjoituksissa on toisinaan käytännöllistä sijoittaa ohjaajat maastoon tarkkailemaan ja opastamaan lapsia. Sovi ohjaajien kesken sijoittumispaikat ja milloin voi lähteä maastosta pois.

Perustaitojen opettaminen

Alla olevilla dioilla on käyty läpi, mitä suunnistuksen perustustaitojen opetukseen ja -ohjaukseen kuuluu sekä annettu apukysymyksiä, joiden avulla voidaan tukea näiden suunnistustaidon osa-alueiden kehittymistä.

  • Kartan suuntaaminen
  • Välinetekniikka: kartan ja kompassin oikean käsittely
  • Rastivälin suunnittelu
  • Havainnointi ja ennakointi rastiväliä kuljettaessa
  • Varmistuskohteiden oivaltaminen

Palautteen antaminen

Mieti ennakkoon, miten lapsi saa palautteen harjoituksessa. Aina maalissa on syytä vähintään kohdata jokainen lapsi ja kysyä, onko kaikki hyvin ja onko jotain erityistä kerrottavaa. Sopikaa, kuka vastaanottaa lapset maalissa, kysyy palautetta ja mihin asioihin palautteessa kiinnitetään huomiota.

Kun lapsia on paljon, ei ole mahdollisuutta käydä läpi kaikkia rastivälejä jokaisen lapsen kanssa. Palautteen antaminen voi keskittyä muutamiin rastiväleihin. Maalissa lapset voivat myös piirtää reittinsä kartalle. Piirtäessään he voivat samalla kertoa kokemuksistaan.

Kun ohjaaja ja lapsi kulkevat yhtä matkaa, saa lapsi palautetta reitin varrella. Jos ohjaaja on rastilla, voi hän kysyä palautetta yhdestä rastivälistä. Leirillä voidaan käydä läpi rastivälejä paremmalla ajalla videotykin kautta ja keskustella reitinvalinnoista ja suunnistustekniikasta. Pöydän ääressä tehty harjoitusten jälkianalysointi ja taito-opetus ovat myös tärkeä osa suunnistustaidon ja -ajattelun kehittämistä.

Huom! Muista pitää palautekeskustelut lapsen tasolla ja lapsen keskittymiskyvyn puitteissa. Pienillä lapsilla ei ole vielä kykyä keskustella suunnistustehtävästä sanallisesti tai kykyä muistella, miten toimivat maastossa. Kaikki lapset eivät halua keskustella suorituksestaan, joten heillä pitää olla mahdollisuus valita, etteivät keskustele.

Alle 10-vuotiaat

Aloittelijat ja muutaman vuoden harrastuksessa mukana olleet.

Taitoharjoituspaikan valinta: Hyväkulkuinen maasto ja hyvä näkyvyys  

Suunnistusharjoituksen luonneMetsässä kulkemista ohjaajan, vanhempien tai kaverin kanssa.
Kokeneemmat osaavat mennä RR:n itsenäisesti
Rastireitti (lyhyt) tai selkeitä rasteja pihapiirissä  
Karttakuvan ja maasto­kuvan ymmär­tä­minenTutustuminen maastoon
Karttamerkkien tuntemus kartalla ja maastossa
Yksittäisten kohteiden ymmärtäminen
Pihakartan kokonaisuuden hahmot­taminen ja etäisyyksien ymmärtäminen
Johdattelevien reittien hahmottaminen (peltojen, aukkojen ja soiden reunat, tiet, polut)  
TekniikkaMissä kädessä pidetään mitäkin
Kartan taittaminen, peukalo olinpaikan kohdalla
Eri välineiden kokeileminen  
Eteneminen oikeaan suuntaanKartan suuntaaminen jatkuvasti, kun kuljetaan johdattelevia reittejä
Rastilta rastille  – suunnitteluPeukalo paikoilleen
Reitinvalinnan suunnittelu johdattelevia reittejä pitkin
Aluksi aikuisen opastuksella, vähitellen itsenäisesti.
Huom. Ei puhuta oikaisusta vaan reitinvalinnasta!  
Rastilta rastille  – eteneminenSuunnitelman mukaan
Peukalo paikoilleen
Seuraavien kohteiden (useimmiten risteys) odotus
Katse kauas
Eteneminen ’pätkä kerrallaan’ haluttuun suuntaan.
Käytännön toteutus ratkaisee koko homman  
VarmistaminenKun tullaan kohteeseen, varmistetaan muista kohteista, että ollaan siinä missä pitikin  
RastinottoJohdatteleva reitti vie rastille (RR)  

10-13 -vuotiaat

Muutaman vuoden harrastaneet 10–12v aloittelijoita koskee myös 9-vuotiaiden ja nuorempien taulukko

Suunnistusharjoituksen luonneOsa tarvitsee RR-radan,  jotta voi mennä itsenäisesti
Tukireittiratoja, vaihtelevasti myös suunnitusta ilman viitoitusta helpoin rastein
Ei ylivaikeaa, vaan jokaiselle sopivia haasteita
Vaihtelevuutta
Onnistumista, oppimista
Harkiten vaativampia suunnistustehtäviä lasten edistymisen tahdissa
Karttakuvan ja maasto­kuvan ymmärtä­minenKorkeuskäyriin tutustuminen
Vastaan tulevien korkeuskäyrien ymmärtäminen
Käsitys metsämaaston ja eri reittien kulkukel­poi­suudesta paranee
Mielikuva maastosta alkaa laajentua näköpiirin ulkopuolelle
Reitinvalinnan pohjana johdattelevat reitit ja yksittäiset maastokohteet
Oleellisten kohteiden havainnoinnin opettelua kar­talta ja maastosta (mm. suot, mäet, rin­teet, aukot, pellot jne.)
Etäisyyksien hahmottaminen alkaa
Kartan mittakaavan parempi ymmärtäminen
TekniikkaMissä kädessä pidän mitäkin
Kartan taittaminen
Eri välineiden kokeileminen
Kartanluvun harjoittelua, jotta silmä-käsi-koordinaatio tulisi sujuvaksi  
Eteneminen oikeaan suuntaanKartan suuntaaminen kompassin avulla
Suunnanoton ja suunnassa kulun alkeet
Suunnassa kulkeminen selkeisiin kohteisiin
Kartanluku aina rinnalla.  
Rastilta rastille  – suunnitteluReitinvalinta johdattelevia maastokohteita ja oleellisia kohteita hyväksikäyttäen
Erilaisten reitinvalintojen perustelut (minkä valitsen, miksi)
Opetellaan vähitellen käyttämään johdattelevia maastokohteita reitinvalinnan suunnittelussa (mm. jyrkän­nerivi, iso notko, mäen rinne)
Rastinoton huomioiminen reitinvalinnassa
Kirkontorni, eli näkyvä ja selkeä kohde, josta rastinotto alkaa
Rastinoton suunnittelu
Suunnittelun ja toteutuksen tueksi voi opetella ”liikennevalot”
vihreä: karkeaa suun­nis­tusta isoon kohteeseen
keltainen: tarkempaa suunnistusta esim. kirkon­tornille
punainen: keskittynyt ja tarkka suunnistus, esim. rastinotto  
Rastilta rastille  – eteneminenPeukalo paikoilleen
Katse näköpiirin rajalla, havainnointi joka suuntaan katkeamatonta
Tulevan maaston ja selkeiden maastokohteiden ennakointi
Suunnittelu, ennakointi ja havain­nointi alkavat pyöriä systemaattisemmin
”Liikennevalot” auttavat jäsentämään väliä ja hallitsemaan tilannetta  
VarmistaminenHuolellisuus
Vauhdin sovittaminen kartanlukuun  
RastinottoKirkontornin havaitseminen kartalta rastipisteelle johdattelevat kohteet ja rastipisteen laajentaminen
Kirkontornin kohdalla rauhoittuminen
Karttaa suuntaamalla ja rastipisteen ympäristöä kartasta lukien rastille
Kurinalaisuuden, rauhoittumisen ja keskittymisen merkityksen ymmär­tä­mi­nen rastinotossa: Menen tästä tuonne, koska rastini on siellä = määrä­tietoisuus. Rastia ei tarvitse haeskella, koska kartan ja kompassin avulla pystyy katsomaan, missä rasti on