Julkaisutiedot

Julkaisija

Suomen Suunnistusliitto ry 2021

Taitto ja sivuston koostaminen Katri Lindeqvist

Lähteitä

Ohjaajan opas, Suomen Suunnistusliitto 2014, Toim. Katri Lilja

Hirveen kiva ohjaaja, Suunnistusliitto 2005

Hirveen kivaa toimintaa, Suunnistusliitto 2005

Liikuntaleikkejä. Kooste Suomen Suunnistusliiton kouluttajien työstämistä koulutusmateriaaleista.
Sijainti: suunnistusliitto.fi > Materiaalit

Luukkanen Eeva ja Sääkslahti Arja. Liikunnan salaisuudet 1 ja 2. Salainen kirjasto. WSOY 2002 ja 2003.

Ohjaajan opas, Suomen Suunnistusliitto 2005

Orientering för barn och ungdom, Svenska orienteringsförbundet, 1994.

Pauli Miettinen, 2005, Liikkuva lapsi ja nuori. VK-kustannus.

Suunnistusseuran huipputreenit, Suomen Suunnistusliitto 2009

Syke ohjaajakoulutus, Ulla Klemettinen 2010. Julkaisematon materiaali.

www.terveurheilija.fi

Valmennusosaamisen käsikirja 2013, Suomen Olympiakomitea, Kirsi Hämäläinen(toim.)

Videot

Kuvaus, editointi ja koostaminen: Timo Mikkola

Ohjaus ja käsikirjoitus: Katri Lindeqvist

Ääni: Timo Saarinen

Teksti: Ohjaajan opas 2014

Näyttelijät: Sonja Julkunen, Mikko Lindberg sekä suunnistavia lapsia

Kuvitus

Nuori Suunta piirroskuvat: Milja Viljamaa, MiljArt

Muut kuvituskuvat ja kaaviot: Katri Lindeqvist

Kuvat: Suomen Suunnistusliitto