Keltainen taitotaso: H/D 12 ja H/D 13

  • Maasto voi olla hieman aiempia tasoja vaativampi, mutta kulkukelpoisuuden tulee edelleen olla hyvä ja selkeitä, luettavia kohteita ja pysäyttäjiä tulee olla riittävästi (esimerkiksi teitä, polkuja, vesistöjä ja peltoja).
  • Rastit voivat olla aavistuksen aiempia taitotasoja vaikeammissa kohteissa, kuten kukkulalla erittäin selvän mäen huipulla, mutta niitä ennen tulee olla selkeitä varmistuskohteita, joiden kautta rastille edetään.
  • Rastin takana tulee aina olla selkeä pysäyttäjä.

Keltaisen taitotason suunnistaja
  • osaa seurata vähemmän selkeitä, johdattelevia kulku-uria.
  • opettelee näkemään reitinvalintoja.
  • opettelee suunnistamaan ennakoiden tulevaa.
  • lukee maastonkohteita myös johdattelevien urien vieressä.
  • hallitsee lyhyet siirtymät uralta toiselle selkeissä maastokohdissa.
  • osaa suunnata kartan kompassin avulla.

Rata selkeä ja turvallinen. Osallistujan taidot eivät välttämättä ole vielä vahvoja.

Radalla rastit ovat johdattelevien maastokohteiden (tie, polku, pellon laita, aukon reuna ym.) tai jonkinlaisen viitoituksen (tukiviitoitus, kielletyn alueen viitoitukset) läheisyydessä; rastipiste ja lippu saavat näkyä johdattelevalle kohteelle.

Johdattelevalla kohteella, jota pitkin suunnistaja lähestyy rastia, on pysäyttävä kohde rastipisteen lähellä.

Rata on edelleen selkeä ja turvallinen. Pituutta voi olla hieman H/D 12-rataa enemmän ja rastivälit voivat olla aavistuksen vaikeampia.

Rastit ovat lähellä johdattelevia kohteita, mutta eivät aivan niiden varrella. Osa rastipisteistä voi olla samoja kuin H/D 12-radalla, mutta pyritään välttämään kokonaan samoja rastivälejä.

Johdattelevalla kohteella, jota pitkin suunnistaja lähestyy rastia, on pysäyttävä kohde rastipisteen lähellä.

Muuta huomioitavaa:

Huomioi, että H/D 12-radalle osallistuu myös kokemattomia 11-vuotiaita, joille tulee myös tarjota innostavia suunnistuskokemuksia. H/D 13-radalle puolestaan voi osallistua suoraan tukireitiltä siirtyviä. Panosta ratojen selkeyteen ja turvallisuuteen. Sprintissä ei välttämättä ole tarve tarjota erikseen 13-sarjoja, sillä 14-sarjojen radat ovat sprintissä riittävän helpot myös vuotta nuoremmille.

Viitoitus:

Mikäli jossakin osassa maastoa ei ole sopivia pysäyttäjiä tai sopivaa kulkureittiä, voidaan nämä korvata yhtenäisellä viitoituksen pätkällä, joka on vedetty maastoon ja piirretty karttaan. Tämän viitoituksen tulee väriltään erottua RR-radan viitoituksesta. Tukiviitoituksesta tulee kertoa kilpailuohjeessa.

Ohjeaika (sarjan voittajan ihanneaika)
H/D 12-sarjat: 15-20 min keskimatka ja 20-25 min pitkä matka.
H/D 13-sarjat: 15-20 min keskimatka ja 20-35 min pitkä matka.
Sprinttikilpailun kaikkien sarjojen ohjeaika on 12-15 min (karsinnassa ohjeaika voi olla 10-12 min).


Esimerkkejä H/D 12-sarjojen radoista ja rastiväleistä sekä taitotasosta H/D 13-radoille: