Pelisäännöt

Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Jokaisen harjoitteluryhmän on tärkeä keskustella ja sopia yhdessä lasten, nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa kauden tärkeimmistä asioista, kuten harjoittelemisesta, kilpailemisesta, yhteisistä toimintatavoista, arkiliikunnasta ja terveellisestä elämänrytmistä.

Urheilun Pelisääntöjen toimintamalli lisää vuorovaikusta kodin ja seuran välille. Toinen tavoite on lisätä valmentajien ja urheilijoiden välistä vuorovaikutusta.

Pelisäännöt sovitaan ennen kauden alkua sekä ohjaajien että ryhmän kesken. Ennen jokaista matkaa on hyvä sopia toimintatavat erikseen.

Näin teette pelisäännöt

Sopikaa pelisäännöt sekä ohjaajien ja lasten kesken että ohjaajien ja vanhempien kesken. Kirjatkaa pelisäännöt. Joissakin seuroissa on tapana sopia pelisäännöistä myös ohjaajien keskuudessa. Tämä edistää hyvää toimintakulttuuria toimijoiden keskuudessa.