Reilua peliä rasteilla

Suunnistusliitto toteuttaa omaa laajaa eettistä ohjelmaa, Reilua peliä rasteilla, jonka tavoitteena on kehittää lajia pitkäjänteisesti. 

Reilua peliä rasteilla -ohjelman keskeiset painopisteet:

1. Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan

Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus suunnistaa kilpailuissa ja kuntorasteilla omalla tasollaan. Seurat tarjoavat jäsenilleen monipuolisia ja moniarvoisia mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan ja harrastaa suunnistusta. Unelma hyvästä suunnistuksesta linjaa toimintaa. Suunnistus on kannustavaa, kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa, jossa korostuvat tasavertaisuus ja leikinomaisuus.

2. Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön

Suunnistaja on esimerkkinä muille ja toimii reilun pelin periaatteita noudattaen: hän esimerkiksi varmistaa maastojen käyttöön tarvittavat luvat, väistää kielletyt alueet, auttaa loukkaantunutta maastossa ja noudattaa muita yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Suunnistaja edistää kestävää kehitystä, toimii ympäristökasvattajana ja lisää ympäristövastuullista käyttäytymistä.

3. Suunnistus edistää terveyttä ja hyvinvointia

Suunnistus edistää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Doping ei kuulu suunnistukseen eikä suunnistukseen liitetä tupakkatuotteita, alkoholia tai huumausaineita. Yhdessä myönteisesti toimien suunnistajat luovat hyvinvoivan ja kannustavan yhteisön.

Jokaisen suunnistusseuran johtokunnan toivotaan käsittelevän Reilua peliä rasteilla -aiheita ja sopivan eettisistä reitinvalinnoistaan. Johtokuntien lisäksi keskustelua eettisistä reitinvalinnoista suositellaan myös seuran edustussuunnistajien kesken, lasten ja nuorten ohjaajien kesken, kuntorastijärjestäjien keskuudessa jne.

Omia eettisiä reitinvalintojaan voi pohtia Reilua peliä rasteilla -haastekorttien tukemana. Haastekorteissa käsitellään esimerkkien avulla tilanteita, joissa jokainen voi joutua pohtimaan omia eettisiä reitinvalintojaan. Haastekorttien aihealueet käsittelevät Suunnistusliiton eettisen ohjelman perusvalintoja eri näkökulmista.