Ympäristökasvatus

Luontokasvatuksen painopisteet eri ikäkausina

9-vuotiaat ja nuoremmat10-12-vuotiaat13-16-vuotiaat
Luonnon havainnointi
Tunnekokemukset
Uskallus kulkea maastossa
Luontokokemukset
Luonnon arvostaminen
Luonnosta nauttiminen
Ympäristöteot
Kestävän kehityksen puolesta toimiminen
Eettiset ohjeet maaston ”käyttämiselle”

Luonnon havainnointi

 • Tunnekokemukset
  • Pysähdytään katselemaan, kuuntelemaan ja havainnoimaan
  • Äänimaailman kuunteleminen ja kuvaileminen
  • Maiseman ihailu, sanallinen kuvailu jne.

Tunnekokemuksia voi harjoittaa esim. seuraavilla tehtävillä

 • Tuokaa minulle pyöreää, violettia tms.
 • Kukkien tuntemus
 • Marjojen ym. luonnon antimien tietäminen ja tunnistaminen
 • Hajucoctailin valmistaminen ja haistelu
 • Värikarttojen ja maiseman piirtäminen

Pelisäännöt luonnossa kulkemiseen: Ei roskata eikä jätetä jälkiä.

Luontokokemukset

Luonnon arvostaminen ja kunnioittaminen

 • Seikkailukokemukset, vaellukset eri vuodenaikoina
 • Noudatetaan sääntöjä ja ohjeita eikä kuljeta kielletyillä alueilla.
 • Jokaisen oikeudet:
  • Kuljetaan siten, että siitä ei ole kenelläkään haittaa eikä jää jälkiä.
  • Tunnetaan luvat leiriytymiseen liittyen.
  • Tuntemus ”lajinomaisesti”
   • kielletyt alueet, piha-alueet ovat kiellettyjä karttamerkin perusteella
   •  maaston erityispiirteet tulee huomioida ratamestarityöskentelyn yhteydessä (riista-alueet, pesimäalueet, arvokas kasvillisuus jne.)
   • Kannustetaan ja suositaan kierrätystä, kimppakyytejä ja muista arkipäivän ympäristötekoja.

Ympäristöteot

Kestävän kehityksen puolesta toimiminen. Eettiset ohjeet maaston ”käyttämiselle”.

 • Tunnetaan suunnistustoiminnan ehdot, mm. maanomistajien luvat. Metsillä on useita vapaa-ajan käyttäjäryhmiä, mm. metsästäjät ja ulkoilijat. Tavoitellaan eri käyttäjien sopuisaa rinnakkaineloa.
 • Tiedetään ja tunnistetaan, mihin on sopiva jättää auto, kun mennään taitoharjoitukseen.
 • Kannustetaan kimppakyyteihin ja hyötyliikuntaan treenipaikoille esim. polkupyörän käyttöön
 • Roska päivässä kampanjaan osallistuminen.

Linkit ja materiaalit