Seuran nuorisotoiminta

Seuran arvot ohjaavat lasten suunnistustoimintaa. Hyvä toiminta on selkeää ja sen sisältö on kuvattu seuran nettisivuilla. Lapset ja nuoret viihtyvät lajin parissa, kun toiminta on hyvin suunniteltua ja toteutettua. Hyvä toiminta on parasta lajin markkinointia ja tempaa mukaansa uusia harrastajia.

Hyvä harrastus tukee lapsen kehitystä

Harrastus on lapselle leikin jatke. Hyvässä liikuntaharrastuksessa saa liikkua, telmiä, olla yhdessä kavereiden kanssa, yrittää kaikkensa sekä mitellä osaamistaan ja voimiaan. Lapset nauttivat siitä että saavat toistaa tuttua suoritusta yhä uudelleen ja uudelleen. Aikuisen on hyvä tutkailla itseään; Etsinkö turhankin nopealla tahdilla lapselle “kehittävämpiä” haasteita.

Nuorille tulee tarjota mahdollisuuksia harrastaa lajiaan oman kiinnostuksen mukaan: Kehittymisen paikkoja huipulle haluaville ja myös harrastamisen paikkoja nuorille, jotka haluavat liikkua innostavan harrastuksen parissa. Rauhallisten lapsuusvuosien myötä saavutettu vahvuus on nuoruusiässä suuri etu! Silloin voi luottaa itseensä ja on myös vahva tekemään hyviä suorituksia. Vasta nuoruusvuosien jälkeen nähdään, kuka haluaa tehdä töitä ja kuka pystyy kehittymään huipulle.

Yhteishenki

Panosta yhteishenkeen ja yhteisöllisyyteen.

Iloinen ja hyväksyvä ilmapiiri houkuttelee mukaan uusia harrastajia. Tervehdi, kannusta ja kiittää niin osallistujia kuin kanssatoimijoitakin. Järjestä tilaisuuksia, missä on aikaa tutustua kavereihin.

Eri motiiveilla mukana toiminnassa olevat lapset koetaan yhtä arvokkaiksi.

Ympärivuotisuus

Ympärivuotinen toiminta sitouttaa lapset ja heidän perheensä suunnistukseen sekä edistää kaverisuhteiden syntymistä. Kaverit pitävät kiinni lajissa.

Ympärivuotisuus voi muodostua kesäkauden ulkoharjoituksista ja talvikauden sisäharjoituksista. Lasten suunnistustaidot karttuvat suunnistamalla, joten harjoituksia kannattaa tarjota runsaasti kesäkauden aikana ja kelien salliessa myös talvikaudella. Innostava talvitoiminta voi koostua myös leiripäivistä, joita on sopivin väliajoin.

Yhteinen tavoite

Seuran nuorisotoiminnalla on hyvä olla tavoite. Yhteinen tavoite sitouttaa toimintaan ja ohjaa tekemistä harjoituksissa. Tavoite voi olla tuleva leiri, tapahtuma tai kilpailumatka. Kilpailutavoitteessa pääosassa on osallistuminen ja kokemuksen haku, ei niinkään menestymien.

Yhtä tärkeää kuin itse tavoite, on tavoitteen suuntaan kuljettava yhteinen matka. Mitä useampi ryhmän jäsenistä löytää itselleen sopivan osatavoitteen ryhmän yhteisestä tavoitteesta, sen parempi tuo tavoite on ja sitä paremmin se kiinnittää lapset harrastukseen.

Toimintakalenteriin vaikuttavia tekijöitä

Seuran lapsille suunnatun toiminnan suunnittelu tavoitteiden suuntaan alkaa olosuhteiden kartoituksella. Tärkeintä innostavassa lasten suunnistustoiminnassa on lapsille sopivat maastot ja ajantasaiset kartat. Seuran nuoriso- ja harjoitustoiminnassa on hyvä ottaa huomioon alla lueteltuja näkökulmia.

Kartat ja maastot

Toiminnan suunnittelu alkaa olosuhteiden kartoituksella.

  • Lasten toimintaan sopivien maastojen valitseminen
  • Karttojen ajantasaisuuden varmistaminen
  • Lasten toimintaan sopivien karttojen ajantasaistussuunnitelma
  • Maastonkäyttölupien varmistaminen
  • Salivuorojen varaaminen talvikautta silmälläpitäen
  • Yhteistyön mahdollisuudet: Kuntorastien ja seuran yhteisharjoitukset, seurayhteistyö, lajiyhteistyö jne.


Ohjaajien organisoituminen

Toiminnan tukipilareita ovat seuran toimijat. Mieti huolella tehtävien organisointi ja rajaa tehtävät selkeästi. Hyvin toimivaan organisaatioon, jossa on tarjolla rajattuja tehtäväkenttiä, on helpompi saada mukaan uusia toimijoita. Uusien toimijoiden rekrytoiminen on seuratoiminnassa jatkuva tehtävä, joka varmistaa seuran elinvoimaisuuden.

Tee rekrytointia aktiivisesti. Pyydä henkilökohtaisesti. Kerro mihin tehtäviin ohjaajia tarvitaan. Alkuun pieniä tehtäviä, esim. osallistujien nimien kirjaamista, rastipisteessä opastajana tms.

Lue lisää uusien ohjaajien rekrytoinnista


Ryhmät

Suunnistusseuran harrastusryhmät jaetaan sen mukaan, miten paljon on lapsia mukana toiminnassa, miten paljon on ohjaajia, miten saadaan ohjaus toimimaan ja millaisia asioita ryhmille halutaan opettaa.

Ryhmäjakoon vaikuttaa lasten määrä, ikäjakauma ja taitoerot. Sopivan ryhmän koko on max 15 lasta. Yhdelle ohjaajalle 2 – 4 lasta on sopiva määrä maasto-opastukseen.

On suositeltavaa, että osallistujat jaetaan harrastusryhmiin pääsääntöisesti iän mukaan, jolloin lapsi ja nuori pääsee toimimaan oman ikäistensä kanssa ja ryhmän yleinen kehitysvaihe on melko samanlainen.


Hinnoittelu

Osallistumismaksut ja jäsenmaksut luovat toiminnan talouden tukirangan. Eri seuroilla on erilaisia varainkeruutapoja, yleisimmät niistä ovat kuntosuunnistusten ja kilpailujen järjestäminen. Osalla seuroista on yhteistyökumppanisopimuksia.

Seuroille on tarjolla erilaisia tukimuotoja toiminnan kehittämiseen. Merkittävin niistä on seuratuki, jonka haku on vuosittain maaliskuussa.

Hinnoittele suunnistuskoulu- ja toimintamaksut toiminnan laajuuden mukaan. Seura voi myös lisätä toimintaan laatua sisällyttämällä toimintamaksuun valmentajan palkkion, joka esimerkiksi organisoi toimintaa tai toteuttaa laadukkaita viikkoharjoituksia. 

Toimintamaksu voi sisältää ohjattujen harjoitusten lisäksi harjoitusvihkoja, leirejä, retkiä, kilpailujen osanottomaksuja ja -matkoja. Maksu voi sisältää myös suunnistuspaidan kesän ajaksi käyttöön ja kauden päätteeksi jaettavan muistopalkinnon. Mieti myös sisältyykö suunnistuskoulumaksuun seuran jäsenmaksu.

Lisenssi on suositeltavaa sisällyttää lasten ja nuorten ryhmämaksuun. Lisenssin saa joko vakuutuksella tai ilman vakuutusta. Lisenssin maksaneet voivat osallistua kilpailuihin ja rekisteröitymisen avulla voidaan todentaa suunnistusta harrastavien määrä. Lue edullisista lasten lisensseistä Suunnistusliiton sivuilta.


Harjoitukset

Vuositoiminnan suunnittelun pohjana pohditaan, mikä on tavoiteltu ja realistinen harjoitusten ja tapahtumien lukumäärä, sisällöt ja luone. Mitä enemmän on harjoituksia, sitä enemmän tulee toistoja, sitä paremmin laji tulee lapsille tutuksi ja tapahtuu kiinnittymistä lajiin.

  • Suunnistusharjoitukset
  • Juoksu- ja ominaisuusharjoitukset
  • Muu toiminta ja tapahtumat

Kilpailut ja leirit

Lasten ikään sopivat kilpailutapahtumat ja leirit ovat tärkeä osa suunniteltua toimintaa. Ne ovat innostava osa lasten ja nuorten suunnistusharrastusta ja paikkoja tutustua paremmin suunnistukseen ja kavereihin.

Kilpaileminen on lapsille usein mieluista. Aikuisen tehtävä on luoda lapsen tasoon sopivia kilpailemisen mahdollisuuksia ja luoda niihin suorituskeskeinen ilmapiiri. 


Yhteistyö

Seurayhteistyön virittäminen on kannattavaa monestakin eri syystä. Harjoitusten vaihtaminen seurojen kesken vähentää seuran työmäärää ja tuo osallistujille vaihtelua maastoissa ja kartoissa. Seurojen yhteisille leireille saadaan sopivat osallistujamäärät ja lapset ja nuoret saavat lisää ystäviä.


Palaute ja arviointi

Ota kauden päätteeksi palaute kaikilta osallistujilta – lapsilta, vanhemmilta ja ohjaajilta. Palautetta voi kerätä kyselyn avulla (sähköisenä tai paperiversiona) tai järjestämällä palautekeskustelutilaisuuden.

Kirjaa kesän aikana yksittäisistä harjoituksista saatu palaute ylös. Huomioi saatu palaute seuraavan kauden toiminnan suunnittelussa.