Markkinointi ja tiedottaminen

Markkinointi uusille harrastajille

Markkinointi on avainasemassa, kun halutaan mukaan uusia harrastajia. Monet potentiaaliset harrastajat seuraavat suunnistusseuran markkinointia ja ”olemassaoloa” jo useamman vuoden ajan, ennen kuin ilmoittautuvat mukaan toimintaan. Tästä syystä vuosittainen esimerkiksi markkinointi keväisin paikallislehdessä, ajantasaiset nettisivut ja yhteistyö paikallisten koulujen kanssa ovat tärkeitä. Ne kertovat omalta osaltaan toiminnan laadusta ja pysyvyydestä.

Toimivia markkinointikeinoja ovat mm.

Laadukas toiminta on paras markkinointikeino, joka vetää puoleensa uusia harrastajia.

Seuran nettisivut ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa ovat kuin seuran käyntikortti, joten niiden sisältöön kannattaa panostaa.

Onnistuneet markkinointitoimet tuovat todennäköisesti osallistujaryntäyksen, johon on syytä varautua.

Seuran sisäinen tiedottaminen

Seuran sisäinen tiedottaminen on myös markkinointia. Uudemmat harrastajat eivät vielä ole kiinnittyneet lajiin, eivätkä tunne lajin toimintatapoja tai tapahtumia vuoden aikana. He tarvitsevat paljon tietoa tapahtumista ja myös myönteistä vahvistusta harrastamiselleen.

Seuran sisäisessä tiedottamisessa on seurasta riippuen muutamia pääkanavia:

  • seuran nettisivut
  • seuran sosiaalisen median tilit
  • jonkinlainen jäsenpalvelu (esimerkiksi Suomisport)
  • sähköpostitiedottaminen
  • erilaiset WhatsApp-ryhmät
  • vanhempainillat ja muut tapaamiset

Uudet harrastajat tarvitsevat aina myös tiedon siitä, keneltä saa lisätietoa tapahtumista, kuten harjoituksista tai kilpailuista. Seuran sisäisessä tiedottamisessa on nuorison osalta kohteena kolme pääryhmää: lapset/nuoret, huoltajat ja ohjaajat. Lisäksi toisinaan on tiedotettavaa myös muille seuratoimijoille tai koko seuralle.

Hyvin hoidettu sisäinen tiedottaminen kertoo toiminnan laadusta ja varmistaa harrastuksen jatkuvuuden. Myös ohjaajien suuntaan on sisäisen tiedotuksen toimittava hyvin, jotta heidän innostuksensa ohjaustehtävissä jatkuu.

Seuran ulkoinen tiedottaminen

Ylläkuvatut menetelmät markkinoinnin osalta pätevät myös seuran ulkoiseen tiedottamiseen. Nettisivut ja sosiaalinen media ovat hyvin julkisia, joten on tarpeen miettiä, mitä asioita nettisivuille viedään. On hyvän tavan mukaista kertoa seuran jäsenille tai tapahtuman osallistujille, jos nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa julkaistaan esim. valokuvia leireistä tai harjoitusten aikoja.