Ryhmäjaot

Suunnistusseuran harrastusryhmät jaetaan sen mukaan, miten paljon lapsia ja ohjaajia on mukana toiminnassa ja millaisia asioita ryhmille halutaan opettaa. Ohjaajan on tärkeää korostaa ryhmässä tehtäväsuuntautunutta ilmapiiriä, missä keskinäisen vertailun sijaan kannustetaan yrittämään omasta parastaan ja kiinnitetään huomiota kehittymiseen omalla taitotasolla eteenpäin.

Jokainen ohjattava ja valmennettava kasvaa ja kehittyy yksilöllisesti. Jokainen osallistuja on myös oma persoonansa, joka kiinnostuu ja innostuu erilaisista asioista. Ryhmän toiminnan sisältöä onkin hyvä eriyttää eri laisille lapsille sopivaksi.

On suositeltavaa, että osallistujat jaetaan harrastusryhmiin pääsääntöisesti iän mukaan, jolloin lapsi ja nuori pääsee toimimaan oman ikäistensä kanssa ja ryhmän yleinen kehitysvaihe on melko samanlainen. On kuitenkin huomattava, että harjoituksen suunnistusosassa on tärkeää huomioida yksilöllinen taitotaso. Suunnistusharjoittelua voidaan eriyttää tarjoamalla eritasoisia ratoja.

Taitotason mukaan eriyttäminen

Esimerkiksi viuhkat voidaan nimetä taso1 – taso4. Näin ollen jokaiselle voidaan iästä riippumatta valita sopivan tasoinen ratavaihtoehto. Yhden harjoituksen sisällä lapsi voi myös aloittaa helpomman tason radasta ja edetä haastavampaan.

Muutama esimerkki ryhmäjaoista

Ryhmäjakoon vaikuttaa lasten määrä, ikäjakauma ja taitoerot. Sopivan ryhmän koko on max 15 lasta. Yhdelle ohjaajalle 2 – 4 lasta on sopiva määrä maasto-opastukseen.

Ryhmäjako 1Ryhmäjako 2
8-vuotiaat ja nuoremmat
”Perheryhmä”
Alkeisryhmä
8 – 10 -vuotiaat
”Karttaryhmä”
Rastireitti-ryhmä
11 – 12-vuotiaat
”Kompassiryhmä”
Tukireitti-ryhmä
Yli 12-vuotiaat
”Nuorten ryhmä”
Tavallisen suunnistuksen ryhmä
Nuorten ryhmä

Meillä on viisi eri toimintaryhmää: Tsemppi (alle 9-vuotiaat), Spurtti (9–11-vuotiaat), Sportti White (11– 13-vuotiaat), Sportti Blue (13–20 vuotiaat harrastajat) ja Sportti Black (13–20-vuotiaat valmennusryhmäläiset). Jokaisella ryhmällä on oma vastuuohjaaja. Kaikki ryhmät harjoittelevat kerran viikossa samassa paikassa, jotta siirtyminen ryhmästä toiseen on helppoa ja ohjaajat sekä muut nuoret tulevat tutuiksi.

– Espoon Akilles

Suunnistuskoulussa lapset ovat iän ja taitotason mukaisesti jaettu neljään ryhmään: Karhunpennut (-7v), Nallet (8–10v), Otsot (+10v) ja Topteam (+12v). Kesän suunnistusharjoitukset pidetään kaikkien ryhmien kesken yhdessä, mutta harjoitukset on räätälöity jokaiselle harjoitusryhmälle sopivalle taitotasolle. Jokaisella ryhmällä on yksi tai useampi ohjaaja. Näiden lisäksi meillä on SM-ikäisille ja tavoitteellisesti harrastaville 14–20-vuotiaille nuorille kohdennettu Suunta Huipulle -ryhmä.

– Rastikarhut

Meillä on kolme eri pääryhmää: Metsäseikkailijat (alle 10v), Karttakaverit (11–13v) ja Valmennusryhmä (13–18v).

– Angelniemen Ankkuri

8-vuotiaat ja sitä nuoremmat kuuluvat meillä Mini-Ilveksiin. 9–13-vuotiaiden ryhmä on nimeltään Vauhti-Ilvekset ja se on jaettu lisäksi kolmeen alaryhmään: valkoisiin (aloittelijat), keltaisiin (kokeilijat) ja mustiin (kilpailijat). SM-ikäisille (14–18v) on kaksi eri ryhmää: harrastusryhmä Tunturi-Ilvekset sekä valmennusryhmä Jukomiila.

– Lynx

Oravapolkukoulu 4–13-vuotiaille on jaettuna neljään ryhmään. Alle kouluikäisten ryhmä on Metsäkoulu, jossa on oma huoltaja/aikuinen mukana. Lisäksi on 7–8v Karttakoulu, 9–13v Kompassikoulu ja 10-13v Punaoravat. Punaoraviin kuuluvat yksin suoria ratoja suunnistavat, kilpailullisesta toiminnasta kiinnostuneet nuoret. 14–16-vuotiaiden ryhmä on nimeltään Punajunnut. Se on nuorten ryhmä, jossa on kilpailullisia tavoitteita, mutta mukana voi suunnistaa ja harjoitella omalla tasollaan ja oman halukkuuden mukaan.

– Tampereen Pyrintö