Suunnittelu

Vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkansa myös suunnistusseuran nuorisotoiminnassa. Kausiohjelma ja suunnistusharjoitukset on valmisteltava hyvissä ajoin ennen harjoituksia.

Suunnittelussa on huomioitava mm.:

  • harjoitus- ja kilpailukalenteri
  • ryhmäjaot
  • harjoitusten sisällöt
  • tehtäväjaot
  • toimijoiden rekrytointi ja koulutus

Kun käynnistetään uutta toimintaa, ovat tavoitteiden määrittely, toimintamuodon suunnittelu ja toimijoiden rekrytointi ensimmäiset toimenpiteet. Kun kehitetään olemassa olevaa toimintaa, arvioidaan sen nykymuotoa ja päätetään, millä toimilla sitä halutaan kehittää.

Lasten ja nuorten mielestä suunnistuksessa on parasta:

LUONTO

HAASTEET

KAVERIT

ELÄMYKSET

Perheiden ääneen lausuttuja toiveita ovat:

Lapsen ja nuoren mahdollisuus harrastaa omalla tasollaan

Myös vanhempien mahdollisuus oppia suunnistamaan


Seuran valmennuspäällikkö, nuorisopäällikkö ja valmennusryhmän valmentajat hoitavat yhdessä marraskuussa tapahtuvan suunnittelut ja osallistuvat alueen SuHu-seurojen palaveriin. Tammi-, helmi- ja maaliskuun kalenteripalaverit hoidetaan seuran nuorisotoimikunnassa.

– Angelniemen Ankkuri

Nuoriso- ja valmennusjaos pohtivat sekä erikseen ja että yhdessä uuden kauden sisältöä marraskuussa. Pohdinnoista rakennetaan kokonaisuus yhteispalaverissa, jossa mukana on myös urheilijoita ja vanhempia. Vastuualueita jaetaan kiinnostuksen mukaan, ja lisää toimijoita kysytään myös suoraan henkilökohtaisesti. Mikäli jollekin osa-alueelle tai tapahtumaan ei löydy vastuuvetäjiä, sen tarpeellisuutta mietitään erikseen ja tarvittaessa se pyritään yhdistämään johonkin muuhun tehtävään. Koska seurassa keskeisessä roolissa ovat sekä nuoriso- että huippu-urheilu, olemme kokeneet tärkeäksi sen, että suunnittelu koskee molempia ja että sitä tehdään myös yhdessä. Näin toimihenkilöitäkin riittää paremmin käytännön tehtäviin.

– Lynx

Harjoitustoiminta

Eri ikäryhmien toiminnan lähtökohtana on lapsen kehitys. Kehittyminen on aina yksilöllistä, joten ikäryhmät ovat monesti vain suuntaa antavia. Seuran ja ryhmien koosta riippuen on toiminnan järjestämisen kannalta mietittävä, minkä verran on kannattavaa järjestää eri ryhmille eri toimintaa ja minkä verran voidaan harjoituksissa hyödyntää samaa aikaa ja paikkaa eri ryhmien välillä.

Lähtökohtaisesti on hyvä pyrkiä tarjoamaan harjoitusmahdollisuuksia ympäri vuoden. Ympärivuotisuus auttaa lapsia ja nuoria kiinnittymään seuraan ja vahvistamaan kaverisuhteita sekä kehittymään niin fyysisesti kuin taidollisesti myös talven aikana.

Seuran harjoituskalenteri näyttää hieman erilaiselta kesäkaudella kuin talvikaudella. Sisältöön vaikuttavat paljon mm. seuran sijainti Suomessa ja talven lumitilanteet paikkakunnalla, seuran ja ryhmien koot ja tavoitteet, paikkakunnan muut harjoitusmahdollisuudet ja yhteistyö toisten seurojen ja/tai lajien kanssa sekä käytettävissä olevat muut resurssit, kuten ohjaajien osaaminen ja saatavuus.

Teemme juoksuharjoittelua kerran viikossa ympäri vuoden. Juoksuharjoituksissa on aina mukana koordinaatioita, juoksutekniikkaa, erilaisia hyppyjä, loikkia tai spurtteja ja toisinaan myös portaita tai mäkivetoja. Heinäkuussa juoksuharjoitusta ei ole.

Juoksuharjoituksen lisäksi meillä on kesäkaudella suunnistusta 1-2 kertaa viikossa: viikoittaiset taitoharjoitukset Ilvesrasteilla sekä tämän lisäksi erillisiä taitoharjoituksia lähestyvien kisojen teemojen mukaisesti valmennusryhmille. Talvikaudella juoksuharjoituksen lisäksi on saliharjoitus, jossa teemme lihaskuntoa sekä lauantaiaamupäivien yhteistreenit, joissa vuorottelevat sprinttisuunnistus, mäkivedot ja hallitreenit. Lisäksi meillä on kaksi kertaa viikossa yhdellä koululla kuntosalivuoro käytössämme.

Koska valmennusryhmäläiset asuvat melko laajalla alueella, eivätkä viikoittaiset harjoitukset ole jokaiselle mahdollisia etäisyyksien vuoksi, meillä on viikonloppuleiritoimintaa noin kerran kuukaudessa ympäri vuoden. Toisinaan leirit ovat ns. kotileirejä eli Kirkkonummen lähialueilla, toisinaan kauempana yöpymisineen päivineen. Kotileirien harjoitukset ja myös etäämmällä olevat leirit ovat kuitenkin pääsääntöisesti avoimia kaikille seuralaisille ja monet lapsetkin hyödyntävät niitä ahkerasti.

– Lynx

Harjoituspaikkojen valinta

Seuran harjoitustoiminnan puitteista tärkeimpiä ovat maastot ja kartat. Lasten ja nuorten toimintaan valitaan heidän tasolleen sopivat maastot, jotka ovat hyväkulkuisia, joissa on hyvä näkyväisyys ja jotka ovat mieluiten luonnollisesti rajautuneita esimerkiksi asutukseen, peltoihin tai teihin. Seurassa on tarpeellista tehdä kartoitussuunnitelma myös lasten ja nuorten harjoitustoiminnan tarpeista pohjautuen.

Talvikauden harjoituspaikkojen valintaan vaikuttavat monesti seurasta riippumattomat asiat kuten lumiolosuhteet ja mahdollisesti saatavilla olevat sisähalli- tai liikuntasalivuorot.

Kesän harjoituspaikat nuorimmille (13-vuotiaat ja nuoremmat) määräytyvät maaston sopivuuden ja saavutettavuuden perusteella. Keskikesälle yritetään hyödyntää paikkoja, joissa pääsee treenin jälkeen uimaan.

Valmennusryhmä harjoittelee osin samoissa paikoissa kuin nuoempien ryhmät, mutta maaston vaativammissa osissa tai esim. muokatulla kartalla. Pyritään myös löytämään omista tai lähiseudun maastoista sellaisia, jotka palevelevat tuleviin SM-kisoihin tai muihin isompiin kisoihin, mm. viesteihin harjoittelua tai jotka ovat vaihtelua enemmän käytettyihin harjoittelumaastoihin.

Talvikauden salivuorot anotaan Salon kaupungilta jo huhti-toukokuun aikana. Seuramme junioreiden käytössä on talvikaudella 4-5 salivuotoa, jotka ovat alle 19-vuotiaiden harjoituksissa ilmaisia.

– Angelniemen Ankkuri

Pyrimme valitsemaan harjoitusmaastot ja muut harjoituspaikat niin, että niihin on arkena mahdollista tulla myös nuorimpien osallistujien kanssa. Harjoituspaikat ovat maksimissaan 20 minuutin ajomatkan päässä Akilleksen majalta. Viikonloppuisin (ja välillä Sporteilla) harjoituspaikat voivat olla kauempana, jolloin voidaan käyttää monipuolisemmin seuran maastoja.

Suunnistusharjoituksissa myös teema määrittää osittain mahdollisten maastojen käyttöä.

– Espoon Akilles