Tehtävien organisointi

Seuroissa on erilaisia ratkaisuja nuorisotiminnan tehtävien organisoimiseksi. Tärkeää on saada nuorisovastaavan tueksi vastuuryhmä, joka yhdessä suunnittelee ja toteuttaa nuorisotoimintaa. Lisäksi seuran nuorisotoiminnassa on lukuisia eri toimia, joille on hyvä saada eri vastuuhenkilöitä.

Esimerkkejä seurojen erilaisista nimikkeistä ja malleista nuoristoiminnan vastuutehtäviin liittyen:

 • Nuorisovastaava
 • Nuorisojaosto, jolla on oma johtoryhmä
 • Nuorisojaoston johtoryhmässä jokaisella on oma rooli ja tehtävä
 • Nuorisotoiminnan edustus seuran johtokunnassa
 • Ohjaajatiimi

Seuraavassa on esimerkkejä erilaisista tehtävistä seuran nuorisotoiminnan puitteissa. Yksi henkilö voi vastata yhdestä tai useammasta tehtävästä. Tehtävän vastuuhenkilö voi myös hoitaa tehtävää koko seuran, ei pelkän nuorisotoiminnan, osalta.

 • nuorisovastaava
 • sihteeri
 • osallistujarekisterin ylläpitäjä
 • ohjaajien koulutusten järjestämisen vastuuhenkilö
 • tiedottaja (seuran sisäinen tiedotus, ulkoinen tiedotus ja markkinointi) – mahdollisesti nettisivuvastaava erikseen
 • ratamestariryhmän vastuuhenkilö
 • ratamestarit (ratojen suunnittelijat, ratojen piirtäjät, rastien viejät ja hakijat…)
 • kilpailuvastaava (tiedottaminen, kuljetukset…)
 • leirivastaava
 • tapahtumavastaava (päättäjäiset, juhlat…)
 • ilmoittautumisten hoitaja
 • talkoovastaava
 • rahastonhoitaja
 • ohjaajat (ryhmien vastuuohjaajat ja apuohjaajat)
 • ryhmien joukkueenjohtajat

Usein on tilanne, että jokaiseen eri tehtävään ei voida nimetä eri henkilöitä. Silloin tehtäviä niputetaan samoille henkilöille. Tärkeintä on, että kaikki tehtävät eivät ”kaadu” yhden tai kahden henkilön harteille. Seuran nuorisojaos (tai sitä vastaava) voi koostua esimerkiksi päätehtävien vastuuhenkilöistä.

Suunnistuksen seuratoiminnassa on melko vähän ryhmien joukkueenjohtajia. Alkuvaiheessa tällaisen joukkueenjohtajan tehtävänä voisi olla lähinnä tiedottaminen osallistujien vanhemmille, jolloin ryhmän vastuuohjaaja ja muut ohjaajat voivat keskittyä harjoituksen suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorten ryhmissä joukkueenjohtajalla voisi olla muitakin tehtäviä, esimerkiksi leirimatkojen järjestelyjen hoitaminen.