Tehtäviä

1.1 Nuorisotoiminnan lähtökohdat

Suunnistus on

  • kivaa kavereiden kanssa
  • monipuolista
  • haasteita ja onnistumisia
  • elämyksiä ja jännitystä
  • luontoa ja erilaisia ympäristöjä

Arvioi oman seuran toimintaa peilaten edellä suunnistuksen nuoristoiminnan lähtökohtiin.

  • Löytyykö seuran urheilutoiminnasta monipuolisuutta?
  • Hetkiä ja paikkoja, joissa pääsee aistimaan luontoa ja tutustumaan kavereihin?
  • Onko toiminta monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä tuottavaa?

1.2 Pelisäännöt

Sopikaa pelisäännöt sekä ohjaajien ja lasten kesken että ohjaajien ja vanhempien kesken. Kirjatkaa pelisäännöt. Joissakin seuroissa on tapana sopia pelisäännöistä myös ohjaajien keskuudessa. Tämä edistää hyvää toimintakulttuuria toimijoiden keskuudessa.

Näin teette pelisäännöt

Pelisääntökeskustelun pohjalle voidaan katsoa esimerkiksi alla oleva ajatuksia herättävä video.

Aikuisten puhetapa ja lasten kannustaminen ovat merkityksellisiä asioita lapsen harrastusinnostuksen kannalta, joten niistä on hyvä keskustella vanhempainillassa sekä ohjaajien kesken ja kirjata pelisääntöihin.