Kotien kanssa

Kodit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita seuran ohjaajille. Kotien innostus vaikuttaa lapsen innostukseen harrastustaan kohtaan. Kotien merkitys korostuu lasten liikunta-aktiivisuuteen kasvamisessa. Yhteistyö kotien kanssa sisältää monia toimia.

Kuljettajat harrastuspaikoille

Suunnistuksessa harjoituspaikat vaihtuvat. Lapsi tarvitsee aikuisen tuen tai kyydin päästäkseen harjoituspaikalle. Vanhemman tuki on alkuun tärkeä myös maastossa.

Ohjaajaresurssit

Lasten vanhemmista tulee usein ohjaajia seuraan. Seuran ohjaajien ”sukupolvi” vaihtuu jopa nopeammassa tahdissa kuin viiden vuoden syklissä. Anna vanhemmille mahdollisuus oppia suunnistustaitoja itsekin, linkkaa digitaalinen ohjaajanopas tutustuttavaksi, rohkaise ja kysy mukaan sekä innosta osallistumaan Ohjaajakoulutukseen.

Viestintä

Kerro selkeästi seuran toiminnasta. Pidä avoimena vuorovaikutus kotien suuntaan. Arvosta kotien ja vanhempien panosta harrastuksessa.

Vanhempainilta

Vanhempainilta voi olla tiedottamista ja siihen kannattaa kytkeä keskustelun mahdollisuus. Anna mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Pelisääntökeskustelun kautta jokainen voi osallistua toiminnan arvokeskusteluun.

Vanhempainillan teemaksi sopii liikkumisen määrä ja säännöllinen elämänrytmi. Ideoikaa yhdessä, miten lasten liikkumisen määrää voi lisätä. Toteuttakaa yhdessä tempauksia, joiden avulla lasten innostus liikkumiseen kasvaa.

Ohjaajia voisi aina olla enemmänkin. Käytämme apuna lasten vanhempia sekä suunnistusharjoituksissa että salitreeneissä. Jokaisella alle kouluikäisellä tulee olla huoltaja mukana treeneissä, ja useassa perheessä tapaa jatketaan vanhemmankin lapsen / nuoren kanssa. Kannustamme vanhempia myös itse opettelemaan suunnistamaan, ja jokainen vanhempi saa kartan aina halutessaan. Leireille ja treenipäiviin on aina riittävästi aikuisia tulossa mukaan. Leireillä maksamme ohjaajan roolissa mukaan lähtevien reissun, mutta muuten toiminta on täysin talkoopohjaista.

– Espoon Akilles