Muiden seurojen kanssa

Yhteiset harjoitukset

Yhteistyötä tekevien seurojen harjoitukset ovat kaikille yhteisiä. Harjoitusten järjestelyistä vastataan yhdessä, kuitenkin selkeästi sovitulla tavalla ja jokainen tietää mistä harjoituksen osasta on vastuussa. Ohjaus harjoituksessa voi toteutua järjestävän seuran toimesta tai siten, että jokainen seura ohjaa oman seuransa osallistujia.

Rastien ja ratojen jakaminen

  • Harjoituksia voidaan vaihtaa suunnistusseurojen kesken, jolloin eri seurat käyttävät samoja rasteja – joko samanaikaisessa harjoituksessa tai eri aikaan. Harjoitusten vaihtoa voi tapahtua yksittäisten harjoitusten osalta tai suuremmassa määrin ja vaihtojen osapuolina voi olla eri suunnilta olevia seuroja.
  • Jokainen seura tekee sovitulla vuorollaan harjoituksen. Harjoituskalenteri tehdään hyvissä ajoin ja siinä näkyy harjoituspaikka ja vastuuseura.

Leiriyhteistyö

Järjestely jakaantuu seurojen kesken joko yhden leirin sisällä tai vuorotellen.

Olemme tehneet jo useita vuosia yhteistyötä lähiseurojen kanssa. Joskus vaihdamme karttoja ja teemme niihin treenit, joihin toisen seuran suunnistajat voivat omalla ajallaan mennä. Meillä on ollut myös harjoituksia, joihin olemme kutsuneet karttoja lainanneiden seurojen lapsia paikalle, kuten Rasti-Vihdistä tai Espoon Akilleksesta. Espoon Akilleksen kanssa olemme järjestäneet myös yhteisiä kesäleiripäiviä useampana kesänä. Työmäärä puolittuu, kun sitä on jakamassa kaksi seuraa.

– Lynx