OHJAAJA

Ohjaajan rooli suunnistusseurassa

Lasten suunnistusharrastus toteutuu seuroissa toimivien ohjaajien voimin. Ohjaajalla ja valmentajalla on keskeinen rooli harrastukseen kiinnittymisessä ja jatkuvuudessa.

Tässä kappaleessa käydään läpi lähtökohtia suunnistusseuran ohjaajana toimimiseen, ohjaajan roolia kasvattajana, keinoja edistää oppimista, hallita ryhmää sekä nostattaa motivaatioilmapiiriä.