Oppimisen edistäminen

Parhaiten opitaan ilmapiirissä, joka on hyväksyvä. Hyväksyvä ilmapiiri syntyy kannustuksesta ja mahdollisuudesta yrittää ilman epäonnistumisen pelkoa. Älä arvostele, vaan tue lasta. Kerro onnistumisista ja rohkaise. Jos lapsi on kiinnostunut, kerro myös, miten hän voi kehittyä. Iloitkaa yhteisistä hetkistä.

Seuraavassa on viisi vinkkiä oppimisen edistämiseen.

Motivaatio

Lapsi oppii silloin, kun hän on kiinnostunut aiheesta. Mistä lapset ovat kiinnostuneita ja miten saat kiinnostuksen heräämään? Anna mahdollisuus kokeiluihin, myös erehdyksiin.

Tekemällä oppii

Lapsi oppii silloin, kun hän on kiinnostunut aiheesta. Mistä lapset ovat kiinnostuneita ja miten saat kiinnostuksen heräämään? Anna mahdollisuus kokeiluihin, myös erehdyksiin.

Kysele

Kysele lapsilta heidän omia ratkaisujaan. Lapsen oma pohdinta ja omien ajatusten ääneen kertominen vahvistavat oppimistilannetta.

Myönteinen palaute

Kaksi perusasiaa hyvän oppimisilmapiirin luomiseksi ovat palaute ja myönteisyys. Anna myönteistä palautetta. Kun lapsi kokee osaavansa jotakin, on hän rohkea kokeilemaan jotain uuttakin. Hän uskoo oppivansa senkin.

Rakentava palaute

Jokainen ihminen oppii ja kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kaikessa toiminnassa ihminen saa ja haluaa palautetta toiminnastaan. Ihminen rakentaa jatkuvasti minäkuvaansa ympäristöstä keräämänsä palautteen perusteella. Rakentava palaute avoimessa ja myönteisessä ilmapiirissä tukee lapsen kehitystä.

Hampurilaispalaute
on yksi tapa antaa palautetta
myönteisessä hengessä.

Aluksi kerrotaan, mitkä asiat sujuivat.
Sitten kerrotaan, mitä voisi kehittää ja harjoitella lisää.
Annetaan myös esimerkki, kuinka voisi harjoitella.
Lopuksi kerrotaan positiivista henkilöstä.