Motivaatioilmapiiri

Sisäisen motivaatio

Lasten liikunnassa olennaista on synnyttää rakkaus urheilua ja lajia kohtaan. Ilman sitä muut tavoitteet ovat aika vaikeita saavuttaa. Rakkaus urheiluun tarkoittaa, että on sisäisesti motivoitunut. Sisäisessä motivaatiossa motivaation lähde on meissä sisäisesti syntynyt. Toimimme omasta tahdosta ilman ulkopuolisia palkkioita tai pakotteita ja koemme iloa omasta tekemisestä, esim. juuri liikunnasta ja urheilusta. Ohjaaja pystyy omilla toimillaan edistämään sisäisen motivaatioilmapiirin rakentamista ja lisäämään innostuneisuutta urheilua ja lajia kohtaan.

Pätevyyden kokemus

Pätevyyden kokemus tarkoittaa uskoa omaan kyvykkyyteen sekä selviytymiseen annetuista tehtävistä. Jotta sisäinen motivaatio voisi syttyä, täytyy ihmisen kokea pystyvänsä selviytymään annetuista tehtävistä.

”Lasten valmentajan tärkein tehtävä on tuottaa pätevyyden kokemuksia. Tämä tarkoittaa valmentajan urheiluosaamista ja sitä, että valmentaja osaa valita sopivia harjoitteita ja antaa sopivan kokoisia haasteita.” Suomen Olympiakomitea, Kirsi Hämäläinen

Asian merkityksellisyys

Minä itse ja minulle merkitykselliset ihmiset arvostavat sitä miten käytän vapaa-aikani. Koen, että tekemiseni harrastuksen parissa on arvokasta ja arvostettua. Merkityksellisyys voi olla esimerkiksi seuraavia ajatuksia:

Urheileminen on terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista. Suunnistus on hieno ja kehittävä laji!

Yhteenkuuluvuus

Kaikilla ihmisillä on tarve kokea yhteyttä muihin ihmisiin ja rakastaa sekä olla rakastettu. Kun tulemme kohdatuksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin olemme, koemme turvallisuutta ja luottamusta. Yksi tärkeimpiä perusteita sisäisellä motivaatiolle syntyy kun ohjaajana osaat luoda turvallisen ja luotettavan vuorovaikutusilmapiirin.

Kaverit, meidän porukka, meidän seura! 

Autonomia

Autonomia on mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lasten ohjauksessa se voi tarkoittaa esimerkiksi toiminnan tavoitteiden ja pelisääntöjen asettamista yhdessä tai arjen harjoituksissa pieniin valintoihin osallistamista. Yhdessä lasten kanssa asetetut tavoitteet lisäävät sitoutumista ja tavoitteen hyväksymistä. Oma tunneside tavoitteeseen vahvistuu.

Olen itse päättänyt mitä haluan saavuttaa ja miten sen saavutan.