Ryhmän hallinta

Ryhmänhallinta tarkoittaa sitä, että ohjaajalla on auktoriteettia hallita ryhmän toimintaa toivotulla tavalla. Ryhmä pysyy ohjaajan hallinnassa, kun jokainen ryhmäläinen noudattaa ohjeita ja toimii sovitulla tavalla. Ryhmänhallintaa parantavat yhteisesti sovitut säännöt, rutiinit ja niiden noudattaminen.

Auktoriteetti

Ohjaajalla on hyvä olla ”terve” auktoriteetti, eli loppukädessä ohjaaja päättää. Luottamuksen saamisen kannalta on tärkeää, että ohjaajalla on hyvä itseluottamus, joka välittyy puhetavassa.

”Vaikka” -sanan käyttäminen kannattaa karsia, eli

”Tehtäisiinkö vaikka siten, että…”

sijasta viestitään selvästi päättääkö asiasta ohjaaja,

vai saavatko lapset tehdä ehdotuksia.

Säännöt

Ryhmän kanssa yhteisesti sovitut käytöstavat ja toimintasäännöt helpottavat ohjaamista. Jokainen ryhmä keskustelee omat säännöt, mutta yleisesti ottaen hyvään ja toiset huomioonottavaan käytökseen kuuluu mm.

  • Ajoissa paikalle saapuminen
  • Tervehtiminen
  • Asianmukainen pukeutuminen
  • Omista varusteista huolehtiminen
  • Kohtelias, toista arvostava puhetapa ja toisten kuuntelu.

Ryhmiin jako

Lasten näkökulmasta

pareihin, ryhmiin ja joukkueisiin jakaminen on erittäin tärkeä asia. Jakaessaan lapsia ryhmiin ohjaajan tulee huolehtia, ettei yhdellekään lapselle  tule  tunnetta, että hän jää viimeiseksi siksi, että on huono tai että kukaan ei halua häntä omalle puolelle.

Ohjaajan tulee

kasvattaa ryhmäänsä siihen, että kaikki lapset hyväksyvät parikseen tai ryhmäänsä kenet tahansa. Ohjaajan tulee siis tietoisesti vaihdella ryhmien koostumuksia ja esimerkiksi pelata eri pelejä erilaisissa kokoonpanoissa.

Hyvillä vuorovaikutustaidoilla

voidaan ennaltaehkäistä monta alkavaa ristiriita tai häiriköintitilannetta.  Pareihin, pienryhmiin ja joukkueisiin jaossa on tärkeää hyödyntää lasten tuntemusta siten, että esimerkiksi kahta häiriköivää lasta ei laita toistensa pareiksi tai samaan pienryhmään tai joukkueeseen.

Esimerkkejä ryhmäjakoihin

Vaihtele tietoisesti ryhmiin jakamisen perusteita.

  • Jako kahteen, kolmeen jne.
  • Ryhmä sattumanvaraisesti keskeltä kahtia
  • Vaatteiden väri (esim. samanväriset housut), hiusten väri, silmien väri…
  • Nimen alkukirjan, syntymäkuukausi 
  • Arvonta

Huom! Ethän käytä huutojakoja.