Tehtäviä

2.1 Tervetuloa ohjaajaksi

Aloita ohjaajana toimimiseen perehtyminen Olympiakomitean Tervetuloa ohjaajaksi verkkokoulutuksella, joka on tarkoitettu uusille, aloitteleville ohjaajille. Verkkokoulutus kestää 35 min ja sitä voi katsoa pienissä paloissa.

Koulutuksen sisältö:

  • Perustietoa ohjauksesta
  • Ohjaamisen suunnittelu
  • Ohjaaminen
  • Oma kehittyminen
  • Tukimateriaalia ohjaajalle.

Kun olet katsonut ajatuksella Tervetuloa ohjaajaksi -verkkokoulutuksen, varmista dioilla olevien kysymysten avulla, että olet oppinut ydinasiat.

2.2 Ohjaajan avaimet

Kannustava ilmapiiri tukee lapsen myönteisen minäkuvan syntymistä ja itsetunnon kehittymistä. Kannustaminen vaikuttaa suuresti tunteisiin. Kun liikuntaympäristö on kannustava, lapsi kokee itsensä hyväksytyksi ja se innostaa lasta yrittämään parhaansa.

Minkälaisia kannustustapoja sinä keksit?

Pohdi tapoja antaa kannustavaa palautetta sanallisesti, ilmeillä, eleillä tai kosketuksella. Oman pohdinnan jälkeen paina info-merkkiä saadaksesi esimerkkejä.

2.3 Oppimisen edistäminen

Kertaa ydinasioita oppimisen tukemisesta ja ohjaajana kehittymisestä. Testaa mitä opit.

2.4 Ryhmän hallinta

Pohdi, miten voit edistää ryhmän hallintaa. Oman pohdinnan jälkeen katso sitten vinkit, mitä voit tehdä ennen harjoitusta, harjoitusta aluksi ja sen aikana saadaksesi ryhmän toimimaan toivomallasi tavalla.

2.5 Motivaatioilmapiiri

Vastaa kysymyksiin liittyen motivaatioilmapiirin tukemiseen ja ohjaajan rooliin.