Oranssi taitotaso: H/D 14

  • Maaston tulee edelleen olla helppokulkuinen, mutta pienipiirteisyyttä saa olla jo mukana.
  • Rastipisteet saavat olla aiempia tasoja vaativampia, kuten notkoja, kukkuloita, jyrkänteitä ja selkeitä harjanteita.
  • Rastia ennen tulee kuitenkin olla selkeä luettava kohde (korkeintaan 200m rastia ennen) ja rastin takana jokin selkeä pysäyttäjä.

Oranssin taitotason suunnistaja
  • suunnistaa edelleen pääosin johdattelevien kohteiden mukaan.
  • voi tehdä reitinvalinnan, joka perustuu etenemiseen oleelliselta kohteelta toiselle’
  • ymmärtää melko paljon myös maaston muodoista.
  • ymmärtää myös hieman epäselvempiä pysäyttäjiä ja oleellisia kohteita kuin aiempien tasojen suunnistajat.
  • perustaa reitinvalintansa reitin pituuden ja kulkukelpoisuuden arviointiin, sekä reitin varmuuteen suhteessa omiin taitoihin.
  • oppii tuntemaan taitotasonsa.
  • osaa jonkin verran yksinkertaistaa näkemäänsä karttakuvaa.

Rata tarjoaa erilaisia reitinvalintavaihtoehtoja eri tasoisille suunnistajille.

Rastit ovat johdattelevan kohteen tai ”kirkontornin” läheisyydessä. Rastipisteenä on selkeä, yksiselitteinen kohde ja rastin takana hyvin havaittava pysäyttävä kohde.

Vaihtoehtoinen reitinvalinta voi perustua maaston muotoon, kuten korkeuden pitäminen, rinteen alla kulkeminen, rinteen päällä kulkeminen tai harjanteella kulkeminen.

Muuta huomioitavaa:

Rytminvaihtoa, polku- ja tievälejä sekä siirtymävälejä uskalletaan käyttää. Tarkkoja lyhyitä kartanlukuvälejä voi olla selkeästi rajatussa maastossa, mutta tällöin on oltava pysäyttävä kohde rastin takana. Eri rastivälit saavat mielellään olla hieman eri tasoa. Tarjotaan kiertäviä vaihtoehtoja osallistujille, joilla on vähemmän suunnistuskokemusta.

Viitoitus:

Mikäli jossakin osassa maastoa ei ole sopivaa pysäyttäjää, voidaan tämä korvata yhtenäisellä viitoituksen pätkällä, joka on vedetty maastoon ja piirretty karttaan. Tämän viitoituksen tulee väriltään erottua RR-radan viitoituksesta. Tukiviitoituksesta tulee kertoa kilpailuohjeessa.

Ohjeaika (sarjan voittajan ihanneaika)
H/D 14-sarjat: 15-20 min keskimatka, 30-35 min pitkä matka.
Sprinttikilpailun kaikkien sarjojen ohjeaika on 12-15 min (karsinnassa ohjeaika voi olla 10-12 min).


Esimerkkejä taitotasosta: