SUUNNISTAJAN POLKU

Lapsen kasvu ja kehittyminen suunnistajan polulla

Suunnistajan polku lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa on jaoteltu kolmeen eri ikävaiheeseen: 6-9-vuotiaat, 10-13 -vuotiaat ja yli 13-vuotiaat. Jokaiseen ikävaiheen osalta on kuvattu toiminnan kulmakiviä lapsen psyykkisen kasvun, liikunnallisen kehityksen ja suunnistustaitojen opettelun näkökulmasta.

Iloa! Vauhtia! Taitoa!

Urheilijan polku

Suunnistajan polku kuvaus on tehty Suomen Olympiakomitean urheilijan ja liikkujan polku kuvausten pohjalta ottaen huomioon lajin sisällöt eri ikäkausina. Polkukuvausta voi käyttää pohjana seuran toiminnan suunnittelussa ja yhteistyön pohjana perheiden kanssa.

Valmennuslinjaus

Suunnistajan polku nuoruudesta huipputasolle löytyy Vauhtia! Taitoa! Kanttia! -valmennuslinjauksesta, missä on kuvattu huipulle tähtäävän suunnistajan harjoittelun sisältöjä ja tavoitetasoja.