SUUNNISTAJAN POLKU

Lapsen kasvu ja kehittyminen suunnistajan polulla

Suunnistajan polku lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa on jaoteltu tässä kolmeen eri ikävaiheeseen: 6-9-vuotiaat, 10-13 -vuotiaat ja yli 13-vuotiaat. Jokaiseen ikävaiheen osalta on kuvattu toiminnan kulmakiviä lapsen psyykkisen kasvun, liikunnallisen kehityksen ja suunnistustaitojen opettelun näkökulmasta.