10-13 -vuotiaat

Vauhtia ja vaihtelua

Kehon muutokset ja pituuskasvu voivat tuoda hankaluutta liikkumiseen. Monipuolinen ja runsas liikkuminen on tärkeää. Nuoren suunnistajan taitoharjoittelu on monipuolista pitäen sisällään ”suunnistusmatkailua” kotimaassa. Kognitiivisen kehityksen myötä alkaa abstrakti ymmärrys kehittyä. Johdattelevat kulku-urat ja kartan pintakuviot ovat edelleen tärkeitä.

 • Perusliikuntataitojen opettelu ja hallinta
 • Kartan luku, hahmottaminen ja suuntaaminen
 • Suunnistusajatusmylly
 • Välinetekniikka

Psyykkinen kehitys

Ystävien ja seuraohjaajien rooli on tärkein!

Kiva porukka, hyvä ja kannustava
ilmapiiri ja osaamistason mukaan eriytetyt harjoitukset kannustavat nuorta urheilijaa harjoittelemaan ja kehittämään itseään sekä
tarjoavat pätevyyden ja osaamisen tunteita.

 • Tiedonhaluinen oivaltaja
 • Joukkue- ja ryhmähenki on tärkeä
 • Ryhmä ”helppo” hallita
 • Minän kriisit: minäkäsitys <> palaute
 • Kriittisyys itseään ja muita kohtaan kasvaa
 • Hieman vanhemmat nuoret ovat idoleina
 • Jännitys ja vauhti!

Liikunta

Monipuolisuus ja kokonaisliikunnan runsaus!

Optimi on kahden – kolmen eri lajin harrastaminen, kutakin 1–2
kertaa viikossa. Osa urheilulajeista toki tarjoaa itsessään monipuolisen kokonaisuuden ja tähän suunnistusseurojen valmennuksessakin tulisi pyrkiä.

Fyysisen harjoittelun painopiste on ehdottomasti lyhyissä, ketteryyttä, tasapainoa ja nopeutta vaativissa suorituksissa, peruskestävyys kehittyy runsaan arkiliikunnan avulla.

 • Kehon muutokset, esim. pituuskasvu voi tuoda hankaluuksia
 • Liikkeiden ja välineiden hallinta
  • Perusliikkeet edelleen kunniassa
  • Suuri ero paljon liikkuneiden ja vähän liikkuneiden välillä. Tue ”uutta” liikkujaa.
  • Hienomotoriikka alkaa löytyä, liikeradat pienempiä ja hioutuneempia
  • Kestävyyttä, voimaa nopeutta, liikkuvuutta
  • Monipuolista liikkumista

Suunnistus

Hauskuus ja vauhdikkuus!

Suunnistustaidon kehittämisessä keskeistä on hauskuus; harjoitusten tulisi tarjota vauhtia ja vaihtelua. Suunnistuksen osuus harjoituksissa voi olla melko pieni – lyhyiden toistojen määrä sen
sijaan runsas.

 • Korkeuskäyrien ymmärrys alkaa
 • Havainnointia kartalta, mielikuva tulevasta
 • Suunnanotto ja suunnassa kulku
 • Reitinvalinnan perustelu
 • Rastivälillä etenemisen rytmitys
 • Mittakaava
 • Ei vaikeaa, mutta haastavaa!

Kokenut 11-vuotias

 • vähemmän selkeiden johdattelevien kulku-urien seuraaminen
 • opettelee näkemään reitinvalintoja
 • opettelee suunnistamaan ennakoiden tulevaa
 • lukee maastokohteita johdattelevien urien vieressä
 • hallitsee lyhyet siirtymät uralta toiselle selkeissä maastokohdissa
 • osaa suunnata kartan kompassin avulla

Tämä kuvaus koskee kokenutta 11-vuotiasta. Useimmat 11-vuotiaat eivät vielä hallitse näitä asioita. Suunnistusratojen tulee tarjota turvallisuuden tunnetta ja suunnistamisen iloa myös kokemattomammille 11-vuotiaille.


Yhteenveto 10-13 -vuotiaat

Kilpaileminen tulee osaksi harrastusta yksilöllisen kiinnostuksen mukaan. Lapsen kehitystasoon sopivissa kilpailuissa ja tapahtumissa lapset pääsevät haastamaan itsensä, kasvattamaan rohkeuttaan, näyttämään ja mittaamaan taitojaan sekä opettelemaan tunteiden käsittelemistä. Kaikille halukkaille tulisikin tarjota mahdollisuus kilpailemiseen – jos suinkin mahdollista, omalla tasollaan.

Kilpailemisesta innostuneille lapsille ja heidän perheilleen voi kilpailuja markkinoida mukavana tapana suunnistaa erilaisissa maastoissa sekä kivoina tapahtumina.