Alle 10-vuotiaat

Ilo ja innostus

Lapsi tutustuu lähiympäristöönsä ja luontoon suunnistuksen välityksellä. Lapsen kognitiivinen kehitys mahdollistaa konkreettisten käsitteiden ymmärryksen. Johdattelevat kulku-urat ja selkeät maastokohteet ovat tärkeitä (tarvittaessa tukiviitoitus). 

 • Perusliikuntataitojen opettelu
 • Opettelee karttamerkit
 • Ymmärtää kartan ja maaston yhteyden


Psyykkinen kehitys

Auta näkemään onnistumiset ja kehittymisen paikat!

 • Ryhmään kiinnittyminen, ohjaaja on idoli
 • Innokas, lyhytjännitteinen, kokeilija
 • Mielikuvitusleikit muuttuvat sääntöleikeiksi
 • Pettymyksen sieto ei ole vielä opittua
 • Minäkäsityksen kehittyminen; vuoropuhelua ympäristön kanssa:
  Kuka olen?
  Mitä minulta odotetaan?

Liikunta

Monipuolista liikkumista paljon!

Ensin opitaan suuret ja kokonaisvaltaiset liikkeet, jonka jälkeen opitaan hienomotoriikkaa vaativat liikkeet

 • Perusliikkeet = juoksu, hyppy, kieriminen jne, välineen käsittely
 • Paljon toistoja, muunnellen liikettä (vauhti, suunta..)
 • Perusliikkeiden yhdistäminen, esim. juoksu + hyppy
 • Tasapaino, nopeus, liikkuvuus, voima, kestävyys

Suunnistus

Helppoja ratoja, selkeitä karttoja, lyhyitä  tehtäviä!

 • Tutustumista maastoon ja karttaan
 • Kartan suuntaaminen, peukalo-ote kartasta
 • Eteneminen pätkä kerrallaan
 • Katse ylös
 • Kohteen odotus…ennakointi

Ratamestari tarjoaa ratasuunnittelussa aloittelevalle suunnistajille hyvin helppoja ratoja, joista voi saada onnistumisen kokemuksia. Aloittelevan suunnistajan tavoiteita ovat

 • Ymmärtää, mikä on kartta
 • Tuntea tärkeimmät karttamerkit
 • Osata määritellä oma olinpaikka selkeissä kohteissa ja omalla rastilla
 • Osata suunnata kartta ympäristössä näkyvien maastokohteiden mukaan
 • Osata kulkea johdattelevaa uraa pitkin
 • Harjoitella vaihtamaan selkeältä kulku-uralta toiselle

Rohkeus suunnistaa yksin vaihtelee paljon, joten kannattaa antaa lapsen itse päättää koska on valmis suunnistamaan yksin. Toiset tarvitsevat rauhassa aikaa kerätä rohkeutta itsenäiseen suoritukseen, toiset ovat innokkaita jo varhain puutteellisillakin kartanlukutaidoilla juoksemaan itsenäisesti siimaria (rastireittiä) pitkin.

Kilpasarjat

Kansallisissa kilpailuissa nuorin lasten sarja on 8- tai 10-vuotiaiden rastireittisarja (8RR, 10RR) sekä osassa kilpailuita myös 10-vuotiaiden suora suunnistusrata. Näihin sarjoihin saa osallistua ilman alaikärajaa. Kilpailusarjan osallistujat suunnistavat ilman saattajaa. Usein kilpailutapahtumissa on tarjolla myös saattajasarja, missä kilparadan saa kulkea aikuisen kanssa yhdessä.


Yhteenveto alle 10-vuotiaat

Kilpaileminen tulee osaksi harrastusta yksilöllisen kiinnostuksen mukaan. Lapsen kehitystasoon sopivissa kilpailuissa ja tapahtumissa lapset pääsevät haastamaan itsensä, kasvattamaan rohkeuttaan, näyttämään ja mittaamaan taitojaan sekä opettelemaan tunteiden käsittelemistä. Kaikille halukkaille tulisikin tarjota mahdollisuus kilpailemiseen – jos suinkin mahdollista, omalla tasollaan.

Kilpailemisesta innostuneille lapsille ja heidän perheilleen voi kilpailuja markkinoida mukavana tapana suunnistaa erilaisissa maastoissa sekä kivoina tapahtumina.