Erilaisia polkuja

Suunnistus on siitä monipuolinen harrastus, että jokainen voi harrastaa sitä omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan. Joillekin kilpaileminen on lajin suola, kenties tavoitteetkin ovat aivan maailman huipulla. Toisilla keskiössä voi olla elämyksellisyys, matkustelu, löytämisen ilo, yhteisöllisyys, monipuolinen toiminta ja vaikuttaminen seuratasolla tai jokin muu osa-alue. Tärkeää on tukea lapsia ja nuoria heidän omissa tavoitteissaan ja tarjota jokaiselle yksilöllinen, mielekäs harrastus.

On hyvä muistaa, että harva lapsi ja nuori tietää kovin varhaisessa vaiheessa, mitä isona haluaa tehdä. Tämä koskee niin ammatillisia ajatuksia kuin harrastuksiakin. Suunnistajan polku onkin varsin pitkään sama niin kilpaorientoituneilla kuin maltillisemmin ottavilla. Tämä tukee mm. lapsen ja nuoren monipuolista fyysistä ja taidollista kehittymistä ja terveellisiä elintapoja jättäen samalla oven auki myös sille rauhallisemmin lapsuusvuosina kilpailleelle tarttua toimeen tavoitteellisesti myöhemmin suunnistajan polullaan. Kun pohja on kunnossa, sille on helpompi sitten halutessaan rakentaa vaikka mitä.

Jokaisen mahdollisuus harrastaa omalla tavallaan pitää suunnistuksessa kaverit ja perheet saman harrastuksen parissa hyvinkin pitkään. Kun jokaiselle löytyy sopiva tavoite tai useampi, on lajin parissa helppo viihtyä erilaisissa rooleissa ja tehtävissä.

Omalle polulleen voi valita useita merkityksellisiä tavoitteita. Yhdestä suunnasta innostuminen ei sulje pois muita vaihtoehtoja.

Kilpailijan polku

Kilpaileminen on innostava osa lasten ja nuorten suunnistusharrastusta – kaikilla tasoilla

Kilpailut ovat monelle suunnistajalle lajin suola, sillä ne tarjoavat uusia haasteita uusissa ympäristöissä, uusia luontokokemuksia. Lajiosaaminen kehittyy monipuolisten kokemusten kautta. Lapset kisailevat luonnostaan. Olennaista lapsen kilpailemisessa on ilo, omatoimisuus ja aikuisten vankkumaton tuki. Tämä tarkoittaa, että lapsi saa kilpailla itsensä kanssa, että vanhempien hyväksyntä on ehdotonta, eikä hyväksyntä perustu menestykseen. Voittamisen merkitys ei kasva aikuisten puheissa ja käytöksessä liian suureksi.

Tuloksilla on juuri se merkitys, minkä lapsi itse niille antaa. Suoritus sinällään on pienimpien kohdalla jo palkitsemisen arvoinen! Haasteiden maltillinen kasvutahti luo mahdollisuuksia pätevyyden tunteisiin. Sen sijaan nopeasti eteen tulevat suuret haasteet tai jopa suoritusten toistuva ja arvosteleva analysointi voivat herkästi tappaa innostuksen.

Polku nuoruudesta huipputasolle

Unelmista tavoitteiksi – tavoitteista teoiksi

Suunnistajan polku nuoruudesta huipputasolle löytyy Vauhtia! Taitoa! Kanttia! -valmennuslinjauksesta, missä on kuvattu huipulle tähtäävän suunnistajan harjoittelun sisältöjä ja tavoitetasoja. Suunnistajan polku kuvaus on tehty Suomen Olympiakomitean urheilijan ja liikkujan polku kuvausten pohjalta.

Pääpaino on nuoruusiän teemoissa: fyysinen, taidollinen ja psyykkinen harjoittelu sekä kokonaisvaltaisuus
(tukiverkosto, olosuhteet) ja kehittymisen seuranta. Lapsuusiän
liikunta ja urheileminen antavat kuitenkin tärkeät pohjavalmiudet
myöhemmälle harjoittelulle, joten myös tähän ikäkauteen on
pureuduttu. Kaikista nuorista suunnistajista ei tule huippusuunnistajia; jokainen nuori valitsee itse, millaisin tavoittein hän on mukana lajissa. Vauhtia! Taitoa! Kanttia! -opas antaa osviittaa polusta suunnistusmaailman huipulle, mutta on tärkeää, että harjoittelu, olosuhteet ja valmennus nuoruusiässä luovat mahdollisimman monille mahdollisuudet:

  • huippusuunnistajalta vaadittavien ominaisuuksien kehittymiselle,
  • kasvaville harjoitusmäärille ilman loukkaantumis- ja ylikuormitusriskiä,
  • motivaation säilymiselle myös vastoinkäymisten aikana.

Elämyksiä kavereiden kanssa

Elämyksiä tarjoavat usein erilaiset suunnistuskokemukset ja monelle lapsille ja nuorelle on mieleistä, kun niitä tehdään välillä myös sosiaalisesti esim. pareittain, ryhmissä, seikkailullisesti jne. Erilaiset reissut ja leirit ovat usein parhaita, koska niissä ehtii myös tutustua paremmin kavereihin ja suunnistukseen.

  • Leirejä: seuraleirit, alle 14-vuotiaiden alueelliset Kompassi-leirit, valtakunnallinen lasten ja nuorten Leimaus-leiri, Suunta Huipulle -leirit.
  • Reissuja: Kisamatkat, Rastiviikot kotimaassa ja ulkomailla, Tiomilan nuorisoviesti Ruotsissa keväisin, Nuorten Tiomila Ruotsissa elokuun alussa, seuraviestit 25-Manna ja Halikko-viesti syksyisin.

Karttojen piirtäminen ja ratojen laadinta

Jokainen suunnistusrata vaatii henkilön suunnittelemaan radat sekä tekemään ennakkotyöt ja jälkityöt metsässä. Ratojen laatiminen on monelle nuorellekin kiinnostavaa puuhaa ja asiasta kiinnostuneita nuoria on hyvä kannustaa näihin tehtäviin. Sopivia kohteita aloittaa kartoitustyöt on esim. pihakartat. Karttojen piirtoon ja ratasuunnitteluun on olemassa erilaisia ohjelmia, joita on saatavissa sekä maksuttomasti ja masullisesti. Kartat omistavat paikalliset suunnistusseurat. Suunnistusliitto tarjoaa suunnistusseuroille ja -alueille koulutusta karttojen valmistamiseen sekä ratamestarin tukiohjelmien käyttöön.

Ohjaaja- ja valmentajatoiminta

Suunnistuksessa on erityisen paljon tarvetta ohjaajille, opastajille ja valmentajille, sillä suoritus ei tapahdu kaikkien nähtävillä, vaan pääasiallisesti suunnistajat hajautetaan metsään tekemään omaa ajatustyötään. Harjoittelu tapahtuu usein isoissa heterogeenisissa ryhmissä, jotta rakennetut radat ja viedyt rastit olisivat kerralla mahdollisimman monen hyödynnettävissä. Erityisesti nuoret ohjaajat tai -opastajat maastossa ovat erityisesti lasten mieleen ja entiset kilpa- tai huippusuunnistajat pystyvät ammentamaan omista kokemuksistaan hyödyllistä oppia muille. Lasten vanhemmat ovat erinomaisia ohjaajia ja tarvittaessa osaamisen kehittymiseen saa tukea seurasta tai koulutuksista. Ohjaaja- ja nuorten seuravalmentajakoulutuksen voi tilata seuraan tai yhdessä lähiseurojen kanssa. Ohjaajakoulutuksiin voi osallistua 12-vuotiaista ylöspäin.

Tapahtumien järjestämistä

Suunnistusseurat voivat järjestää monenlaisia tapahtumia, missä tarvitaan toimijoita erilaisiin tehtäviin. Jo nuorella iällä monelle voi olla hyvinkin mielekästä osallistua mukaan tapahtumien järjestelyihin ja vastuuta voi antaa enemmän kokemuksen ja iän karttuessa. Nuoret osaavat paljon ja moni tehtävä voi sujua paljon mallikkaamminkin ja ripeämminkin heidän toimestaan. Nuorilta kannattaa kysyä minkälaisia tapahtumia he haluaisivat järjestää ja minkälaisissa tehtävissä toimia tapahtumissa?

Esimerkkejä nuorille sopivista toimitsijatehtävistä tapahtumissa: Rastirallin ideointi ja toteuttaminen, muksulassa lastenvahtina, some-viestintä, sisään- ja uloskirjaus viestikilpailuissa, buffettimyynti, ratamestariryhmässä oppimassa ja avustavissa tehtävissä jne.