Kilpaileminen

Suunnistuksen yksi keskeisimmistä toimintamuodoista ovat kilpailut. Kilpaileminen on oleellinen osa kaikenikäisten suunnistusharrastusta. Eri-ikäiset ja -tasoiset harrastajat osallistuvat usein samoihin kilpailutapahtumiin, jossa kaikille löytyy sopiva kilpailusarja ja -rata. Osallistujamäärä tapahtumissa vaihtelee, mutta pienissäkin kansallisissa kilpailuissa osallistujia on yli sata ja suuremmissa tapahtumissa kilpailijoita voi olla jopa yli 3000. Lapsille ja nuorille järjestetään myös vain heille suunnattuja kilpailutapahtumia.

Kilpaileminen on innostava osa lasten ja nuorten suunnistusharrastusta

Lapset kisailevat luonnostaan. Olennaista lapsen kilpailemisessa on ilo, omatoimisuus ja aikuisten vankkumaton tuki. Tämä tarkoittaa, että lapsi saa kilpailla itsensä kanssa, että vanhempien hyväksyntä on ehdotonta, eikä hyväksyntä perustu menestykseen. Voittamisen merkitys ei kasva aikuisten puheissa ja käytöksessä liian suureksi.

Kilpaileminen tulee osaksi harrastusta yksilöllisen kiinnostuksen mukaan. Lapsen kehitystasoon sopivissa kilpailuissa ja tapahtumissa lapset pääsevät haastamaan itsensä, kasvattamaan rohkeuttaan, näyttämään ja mittaamaan taitojaan sekä opettelemaan tunteiden käsittelemistä. Kaikille halukkaille tulisikin tarjota mahdollisuus kilpailemiseen – jos suinkin mahdollista, omalla tasollaan.

Kilpailemisesta innostuneille lapsille ja heidän perheilleen voi kilpailuja markkinoida mukavana tapana suunnistaa erilaisissa maastoissa ja kivoina tapahtumina. Kilpailumaailmaan mukaan päässeet lapset ja nuoret kiinnittyvät usein lajiin pidemmäksi aikaa, joten lähiseudun kilpailuja on hyvä markkinoida seuran toiminnassa mukana oleville lapsille ja heidän perheilleen.

Mukavia tapahtumia

Erilaisia suunnistuskilpailuja järjestetään Suomessa vuosittain 200–300. Alkukeväästä loppusyksyyn osallistumismahdollisuuksia on paikallisissa, alueellisissa ja kansallisissa kilpailutapahtumissa, joissa lapsille on omat helpot ja siimariin tukeutuvat radat. Isoihin tapahtumiin (Leimaus-leiri, kansalliset kilpailut, suunnistusviikot tms.) osallistuminen laajentaa lajin lapsen silmissä ja hän kokee olevansa osa isoa suunnistusperhettä.

Kompassi-tapahtumat ovat alueellisia matalan kynnyksen tapahtumia, missä kilpasarjojen ohessa on myös ForFun-sarjat. Kompassi-tapahtumissa viihtyy koko perhe.

Lapsen tavoitteiden ohjaus kilpailussa

Kaikille jotakin

Lasten ja nuorten kilpailutapahtumissa on tärkeää laatu, monipuoliset osallistumismahdollisuudet ja eri ikäryhmille sopivat toteutusmuodot.

Suoritus keskiössä

Kilpailu on varsinkin pienimmille lapsille myös leikkiä, joten menestyminen tai sijoitukset eivät ole alkuvaiheen tärkein tavoite. Oikeanlainen suhtautuminen lapsen kilpailemiseen palvelee kokonaisvaltaista kehitystä ja kannustaa lasta eteenpäin harrastuksessaan.

Tue ja kannusta

Kilpailu on oppimisen paikka, koska jokainen rata ja maasto on aina ainutkertainen. Kilpailu oudossa ympäristössä voi olla jännittäväkin asia, joten vanhempien ja ohjaajien oikeanlainen kannustava ote on tärkeä.