Kilparadat

Alle 10-vuotiaat

Kansallisissa kilpailuissa on nuorin lasten sarja 8- tai 10-vuotiaiden rastireittisarja (8RR, 10RR) sekä osassa kilpailuita myös 10-vuotiaiden suora suunnistusrata. Näihin sarjoihin saa osallistua ilman alaikärajaa.

Kilpailusarjan osallistujat suunnistavat ilman saattajaa (kts. alempana saattajasarjat). Rohkeus suunnistaa yksin vaihtelee paljon, joten kannattaa antaa lapsen itse päättää koska on valmis suunnistamaan yksin. Toiset tarvitsevat rauhassa aikaa kerätä rohkeutta itsenäiseen suoritukseen, toiset ovat innokkaita jo varhain puutteellisillakin kartanlukutaidoilla juoksemaan itsenäisesti siimaria pitkin.

11-12 -vuotiaat

11–12-vuotiaille osallistuminen sinällään on merkittävä saavutus. Alle 12-vuotiaat voivat suunnistaa tukireittiä (TR) tai suoraa suunnistusta.

Tukireitillä rastit on sijoitettu vähän matkan päähän maastoon ja karttaan merkitystä viitoituksesta. Rastireitin ja tukireitin viitoitus on tarkoitettu tukemaan lasten etenemistä metsässä, viitoitus toimii ikään kuin ylimääräisenä ”polkuna”.

11-12-vuotiaat voivat valita tukireitin sijaan myös ns. suoran suunnistuksen, jolloin radalla ei ole tukiviitoitusta. Tehtävänä on suunnistaa rastilta toiselle numerojärjestyksessä kartan ja kompassin avulla.

Yli 12-vuotiaat

Yli 12-vuotiaille on tarjolla vain suoraa suunnistusta. Ratojen vaativuus kasvaa iän myötä. Monissa kilpailuissa järjestetään samalle ikäryhmälle eritasoisia tai pituisia ratoja.

Rastiralli

Kansallisten kilpailujen yhteydessä järjestetään usein Rastiralleja, joissa ei ole ajanottoa ja joihin voi ilmoittautua paikan päällä. Tämä on oiva tapa tutustua kilpailutoimintaan.

Saattajasarjat

9-vuotiaille ja nuoremmille kilpailu on leikin jatke, jolloin se on iloista suunnistusta iloisessa ilmapiirissä. Tälle ikäryhmälle tarjotaan pieniä paikallisia tapahtumia sekä tapahtumia, joissa voi suunnistaa saattajan kanssa. Useissa tapahtumissa on tarjolla saattajasarja, missä aikuinen voi lähteä yhdessä lapsen kanssa suunnistamaan.