Pelisäännöt

Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Jokaisen harjoitteluryhmän on tärkeä keskustella ja sopia yhdessä lasten, nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa kauden tärkeimmistä asioista, kuten harjoittelemisesta, kilpailemisesta, yhteisistä toimintatavoista, arkiliikunnasta ja terveellisestä elämänrytmistä.

Urheilun Pelisääntöjen toimintamalli lisää vuorovaikusta kodin ja seuran välille. Toinen tavoite on lisätä valmentajien ja urheilijoiden välistä vuorovaikutusta.

Pelisäännöt sovitaan ennen kauden alkua sekä ohjaajien että ryhmän kesken. Ennen jokaista matkaa on hyvä sopia toimintatavat erikseen.

Näin teette pelisäännöt

Sopikaa pelisäännöt sekä ohjaajien ja lasten kesken että ohjaajien ja vanhempien kesken. Kirjatkaa pelisäännöt. Joissakin seuroissa on tapana sopia pelisäännöistä myös ohjaajien keskuudessa. Tämä edistää hyvää toimintakulttuuria toimijoiden keskuudessa.

Päihdepelisäännöt

Monilla seuroilla on päihdepelisäännöt. Sopimalla päihdepelisäännöistä otetaan vastuu toiminnan linjauksista. Asioista on parempi puhua ennakolta, eikä vasta sitten, kun on aihetta puuttua. Jossain vaiheessa jokaisen seuran lapset kasvavat nuoriksi ja asia tulee ajankohtaiseksi mm. matkojen yhteydessä.

Hyvä toimintatapa on ennen matkaa tai leiriä kerätä ryhmä vanhempiennen yhteen ja keskustellaan, miten matkalla toimitaan.

Yleisiä käytäntöjä ja päihdepelisääntöjä seuroissa:

  • Kun ollaan lasten tai nuorten ohjaajana, ei nautita lainkaan alkoholia, edes ruokajuomana.
  • Lasten ja nuorten harjoituksissa ei tupakoida.
  • Seuran asu päällä ei nautita alkoholia. Seuran matkassa ei nautita alkoholia.
  • Kun matkalla tai leirillä on alle 18-vuotiaita, ei matkan tai leirin aikana kukaan nauti alkoholia.
  • Matkan tai leirin aikana ei esiinny tupakointia