Ryhmäjaot

Suunnistusseuran harrastusryhmät jaetaan sen mukaan, miten paljon lapsia ja ohjaajia on mukana toiminnassa ja millaisia asioita ryhmille halutaan opettaa. Ohjaajan on tärkeää korostaa ryhmässä tehtäväsuuntautunutta ilmapiiriä, missä keskinäisen vertailun sijaan kannustetaan yrittämään omasta parastaan ja kiinnitetään huomiota kehittymiseen omalla taitotasolla eteenpäin.

Jokainen ohjattava ja valmennettava kasvaa ja kehittyy yksilöllisesti. Jokainen osallistuja on myös oma persoonansa, joka kiinnostuu ja innostuu erilaisista asioista. Ryhmän toiminnan sisältöä onkin hyvä eriyttää eri laisille lapsille sopivaksi.

On suositeltavaa, että osallistujat jaetaan harrastusryhmiin pääsääntöisesti iän mukaan, jolloin lapsi ja nuori pääsee toimimaan oman ikäistensä kanssa ja ryhmän yleinen kehitysvaihe on melko samanlainen. On kuitenkin huomattava, että harjoituksen suunnistusosassa on tärkeää huomioida yksilöllinen taitotaso. Suunnistusharjoittelua voidaan eriyttää tarjoamalla eritasoisia ratoja.

Taitotason mukaan eriyttäminen

Esimerkiksi viuhkat voidaan nimetä taso1 – taso4. Näin ollen jokaiselle voidaan iästä riippumatta valita sopivan tasoinen ratavaihtoehto. Yhden harjoituksen sisällä lapsi voi myös aloittaa helpomman tason radasta ja edetä haastavampaan.

Muutama esimerkki ryhmäjaoista

Ryhmäjakoon vaikuttaa lasten määrä, ikäjakauma ja taitoerot. Sopivan ryhmän koko on max 15 lasta. Yhdelle ohjaajalle 2 – 4 lasta on sopiva määrä maasto-opastukseen.

Ryhmäjako 1Ryhmäjako 2
8-vuotiaat ja nuoremmat
”Perheryhmä”
Alkeisryhmä
8 – 10 -vuotiaat
”Karttaryhmä”
Rastireitti-ryhmä
11 – 12-vuotiaat
”Kompassiryhmä”
Tukireitti-ryhmä
Yli 12-vuotiaat
”Nuorten ryhmä”
Tavallisen suunnistuksen ryhmä
Nuorten ryhmä