Luontokasvatus

Luonto on suunnistuksen pelikenttä. Luonnon aistiminen, kunnioittaminen ja vaaliminen liittyvät olennaisesti suunnistukseen. Luontokasvatuksen tehtävät on suunniteltu eri ikäryhmille sopiviksi ja helposti toteutettaviksi viikoittaisten suunnistusharjoitusten yhteydessä.