Yhdessäolo

Yhdessäolokorteissa on tehtäviä ja harjoitteita, jotka edistävät ryhmän muodostumista, ylläpitävät hyvää ryhmähenkeä ja vahvistavat itsetuntoa.


Yhdessäolotehtävien ja -harjoitteiden tavoitteita ovat:

– Lapsi ja nuori kokee kuuluvansa ryhmään, jonka toiminta on merkityksellistä hänelle itselleen.
– Lapsi ja nuori uskaltaa olla oma itsensä ryhmässä ja kokee olevansa tärkeä osa ryhmää.
– Lapsi ja nuori oppii huomioimaan muita ryhmässä, ottamaan vastuuta omasta ja ryhmän tekemisestä ja toimimaan yhdessä muiden kanssa yhtenä ryhmänä.
– Lapsi ja nuori viihtyy harrastuksessaan ja ryhmässään, haluaa toimia ryhmän tavoitteiden eteen ja haluaa toimia myös ryhmän edun mukaisesti.

Side harrastukseen lujittuu yhteenkuuluvuudesta

Toimivassa ryhmässä joukosta ihmisiä on tullut yksi kokonaisuus – ryhmä, jossa kuitenkin jokainen on säilyttänyt yksilöllisyytensä. Kaikkien seuran harjoitteiden ja harjoitusten ei tarvitse suoranaisesti viedä eteenpäin suunnistustaitoa tai fyysisiä ominaisuuksia, vaan niiden tavoitteena voi olla yhdessä tekeminen. Silloin myös side harrastukseen lujittuu.

Käytännön vinkkejä

Mieti, minkälaiset toimet sopivat parhaiten omalle ryhmällesi ja omaan seuraasi. Aloita suunnistuskausi tutustumisella ja lisää ryhmän yhteisiä tehtäviä vähitellen. Liitä melkeinpä jokaiseen harjoitukseen toimia, jotka lujittavat ryhmän yhteenkuuluvuutta. Toimet voivat liittyä itse harjoitukseen, tai sijoittua esim. harjoituksen loppuun. Kuuntele osallistujien toiveita ja palautetta. Mieti kaikessa toiminnassasi, miten osoitat luottamusta ja tuet ryhmää myös yksilöinä eteenpäin. Kannusta, kuuntele ja myötäelä. Osoita, että pidät tehtävästäsi ryhmän ohjajana.