Suunnistusharjoituksia

Aarteen etsintä

Luokassa tai ulkona kartan kanssa. Hahmotetaan omaa paikkaa. Kartta voi olla itse piirretty tai vihjeet voivat opastaa aarteen luokse. Aarre voi olla lapsen parilleen piilottama tai ohjaajan valmistelema.

Viuhkasuunnistus

Pihalla tai maastossa. Lähtöpaikalta haetaan yhden tai muutaman rastin lyhyt ”viuhkarata” ja palataan keskusrastille. Esimerkiksi kolmesta viiteen eri rataa, joita voi kiertää annetussa ajassa haluttu määrä.

Voidaan toteuttaa myös muistiharjoituksena, jolloin keskusrastilla on kartta ja muistinvaraisesti pitää löytää rasti.

Yhdessä viuhkaharjoituksessa voi olla eri pituisia ratoja, eri vaikeustasolla ja eri määrällä rasteja. Myös mittakaavan voi vaihdella helpompien ja haastavampien viuhkojen osalta.

Pistesuunnistus

Maastossa on runsaasti rasteja. Rastit ovat eriarvoisia. Kuka kerää 30 minuutin aikana eniten pisteitä?

Ajan arviointi voi myös kuulua leikkiin: 30 minuuttia aikaa etsiä rasteja ilman kelloja.

Parisuunnistus

Pareittain kierretään suunnistusrata. Vuoron perään toinen suunnistaa edellä rastivälin kerrallaan.

Kartta voidaan tehdään siten, että vain joka toinen rasti on merkitty, toiselle parittomat ja toiselle parilliset rastit. Näin ollen perässä tulleen suunnistajan on osattava seurata kartalta, missä mennään ja näytettävä rastille saavuttaessa, missä hänen mielestään rasti sijaitsee. Tämä pakottaa molemmat lukemaan intensiivisesti karttaa.

Talk-O

Suunnistetaan parin kanssa puhuen suunnistusajattelua ääneen. Toinen parista voi olla valmentaja, vertaispari. Myös kokeneempi ja kokemattomampi lapsi/nuori sopivat pariksi.

a) Suunnistetaan rastivälejä vuorotellen siten, että edellä kulkeva puhuu ääneen mitä ajattelee, havainnoi maastosta, lukee kartalta, odottaa seuraavaksi jne. Seuraavalla rastivälillä osat vaihtuvat.

b) Sinä poljet minä ohjaat.
Sama idea kuin edellisessä, mutta jäljempänä kulkeva ohjaa edellä kulkevaa, mihin hänen tulee kulkea. Pakottaa havainnoimaan laaja-alaisesti sekä pitämään suunnistusajattelua edessä.

Rastin merkitseminen

Kävellään maastossa ryhmänä. Kun tullaan rastille tai kun leikin vetäjä sanoo, että ollaan rastilla, merkitään rastin sijainti omaan karttaan.

Karttakävely

Opetetaan kartan tulkintaa ns. kädestä pitäen. Aikuinen (kokeneempi suunnistaja tai valmentaja) ja lasi/nuori kulkevat maastossa yhdessä. Suuunnistamista opetellaan rauhallisesti: katsellaan, mietitään ja keskustellaan. Voidaan toteuttaa milloin vain, tarvitaan vain kartta. Voidaan toteuttaa myös seuran harjoituksessa pienryhmissä tai kuntorasteilla.

Opetettavia asioita mm.

 • Kartan ymmärtämistä / karttamerkit maastossa
 • Miltä näyttävät eri karttakohteet maastossa
 • Korkeuskäyrät
 • Jyrkänteet
 • Millaisia kiviä on kartalla
 • Miten kuvionraja näkyy maastossa
 • Miksi joku heikko polku ei ole kartalla
 • Miten avokallio tai suo “paistaa” kaukaa
 • Mihin kohteisiin uskaltaa luottaa / mitkä ovat epävarmempia kohteita
 • Miksi kartassa on/ei ole jotain
 • Jopa kartan virheiden ja tulkintojen ymmärtämistä / ajantasaisuuden muutokset maastossa
 • Kompassin käyttö

Karttamarssi

Osanottajat varustetaan kartalla, paperilla ja kynällä. Johtaja aloittaa vaelluksen kartalla, jolloin hän kuvailee kulkemaansa reittiä (ei siis oikeasti tarvitse kulkea kartan kuvaamassa maastossa). Hän kertoo niistä karttamerkeistä, jotka ovat kartalla, kuten esimerkiksi korkeuskäyristä, rajoista, rakennuksista jne. Karttamarssin aikana hän tekee pysähdyksiä, ja kysyy 1) Mihin suuntaan vesi virtaa purossa? 2) Mikä kallio on korkein? 3) Miten pitkään olen kävellyt? jne. Vastaukset kirjoitetaan paperille. Avoin arvostelu lopussa.

Kohteen paikannus etäältä

Merkitystä paikasta arvioidaan kauempana olevan rastilipun tai muun kohteen paikkaa. Kohteen paikka merkitään kartalle.

Karttamerkkibongaus

a) Rastit ovat eri karttamerkeissä. Osa voi olla tuttuja ja osa uusia karttamerkkejä. Rastilla pitää kirjata karttamerkki kartan kääntöpuolelle.

b) Kuljetaan karttaan merkittyä viivaa ja koitetaan bongata listalla lukevat karttamerkit maastosta. Merkitään ruksi sanan kohdalle, kun karttamerkki on nähty.

b) Istutaan paikallaan ja ohjaaja antaa etsintätehtäviä kartalta. Kuka löytää kartalta nopeimmin kolme kappaletta jotain harvinaista karttamerkkiä, esim. lähdettä?

Kompassiharjoitus

Kartassa oltava suuntaviivat ja pohjoisnuoli. Kartalle piirretään rata, joka pitää suunnistaa pelkän kompassisuunnan avulla. Rata voi kiertää ihan pihapiirissä.

Tehtävärastit

Suunnistus + tehtävä rastilla. Tehtävät esim. luonnontiedosta, jumppaliikkeitä, suunnistusaiheisia, pulmia tms.

Oma kartta

Piirretään kartta pihapiiristä, salista tai luokasta. Paperille voi etukäteen piirtää jonkin kohteen, esim. rakennuksen ja tien työn aloittamista helpottamaan.

Piirrä karttamerkeillä

Piirretään karttamerkeillä esimerkiksi talo, maisema, eläin… Piirtäminen voi tapahtua kynällä ja paperilla tai tietokoneella / puhelimella.

K-o-l-m-e

Leikkijöitä vähintään 8. Leikin nimi on muodostettu seuraavien sanojen alkukirjaimista: Kapteeni ohjaa laivaa merellä eteenpäin. Leikkijät asettuvat ryhmittäin jonoihin lähtöviivalle. 10 – 20 m:n päässä on satamana jokin iso puu tms. Ilmansuunnat on käyty läpi, eli missä on pohjoinen jne. Jonon viimeinen on kapteeni; muilta peitetään silmät ja tarttuen toisiaan olkapäistä he muodostavat laivan. Lähtömerkin saatuaan laivat lähtevät liikkeelle kapteenin komentaessa niitä ilmansuuntien mukaan (“pohjoiseen”, “kaakkoon”, jne.). ensimmäisenä satamaan saapunut laiva voittaa.

Muisti-Kim

Asetetaan suunnistusesineet/-varusteet maahan. Päälle levittään liina. Osallistujat kääntyvät selin ja leikin johtaja poistaa yhden liinan alla olevista esineistä. Leikkijät kääntyvät katsomaan esineitä ja liina poistetaan. Mikä on poissa?

Viivasuunnistus

Karttaan on merkitty viiva, jota pitkin kuljetaan. Reitin varrella voi olla rasteja, jotka pitää paikantaa karttaan.

Viivasuunnistus sopii hyvin niin alkeiden opetteluun piha- tai sprinttikartalle, kuin korkeuskäyräharjoituksiin sekä myös eri taitotasoille siltä väliltä.

Viestiharjoitus, ”ranskalainen”

Osallistujia on 3-5 per ryhmä. Kaikki juoksevat saman radan, mutta joka rastilla tai esimerkiksi joka kolmannella rastilla toteutetaan ”stop and go”. Tällöin ensimmäisenä tullut jää rastille odottamaan, kaikki muut saavat tultuaan jatkaa suoraan matkaa. Ensimmäisenä tullut pääsee jatkamaan, kun ryhmän viimeinen on saapunut rastille. Näin edetään koko rata.

Mikäli halutaan, harjoitus voidaan toteuttaa myös suunnistusvetoina. Tällöin matkan varrella on aina välillä uusi lähtöpaikka, josta lähdetään uudelleen matkaan. Ensimmäisestä lähtöpaikasta ja samoin mahdollisista myöhemmistä k-pisteistä ryhmän juoksijat voivat lähteä esimerkiksi 10 sekunnin välein, mutta myös yhteislähtö toimii. Jos ”stop and go” -rastit ovat joka kolmannella rastilla, voidaan ne merkitä karttaan esimerkiksi lisäympyrällä tai muulla merkillä. Koska juoksijoiden järjestys vaihtuu harjoituksessa usein, siinä saadaan paljon kiihdyttelyä ja viestinomaista tunnelmaa. Mitä lähempänä osallistujat vauhdillisesti ja taidollisesti ovat toisiaan, sitä tasaisempi harjoituksesta tulee eikä kenellekään tule pitkiä odotteluja rastilla.

Pariharjoitus, ”tsekkiläinen”

”Tsekkiläinen” harjoitus toteutetaan pareittain. Kummallakin on eri rata, mutta vain toinen tekee vauhdikasta suunnistusta kerrallaan. Osallistujat lähtevät lähdöstä yhtä aikaa, matka etenee polkua, tietä tai muuta selkeää linjaa eteenpäin. Henkilö A aloittaa suunnistusvedolla: hän käy karttaansa merkityllä rastilla ja palaa polulla seuraavana olevalle rastille. Näin hänelle tulee kahden rastivälin suunnistusveto.

Samaan aikaan B etenee omalle ensimmäiselle rastilleen rauhallista vauhtia, rasti on polulla/tiellä ja sama rasti on A:n toinen rasti. Kun A tulee sinne, B saa lähteä omille rastiväleilleen 2-3. Samaan aikaan A etenee rauhallisesti omalle 3. rastilleen. Näin jatketaan vuorotellen maaliin asti, jossa kartat voidaan vaihtaa ja edetä sama rata eri rooleissa takaisinpäin. Harjoituksen voi tehdä hyvin helpoksi myös ihan vasta-alkajille tai vaativammaksi, kuten esimerkkikuvissa.