Miten mukaan?

Seurat tarjoavat monipuolista toimintaa

Suunnistus on mielekästä aloittaa suunnistusseurojen ohjatussa harjoitustoiminnassa. Suunnistuksen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Useat suunnistusseurat järjestävät alkeisryhmiä niin lapsille ja nuorille,
mutta enemmissä määrin myös aikuisille. Nuorimmat lapset osallistuvat aluksi seurojen järjestämään toimintaan yhdessä oman vanhemman, isovanhemman tai muun tutun seurassa. Samalla myös vanhemmilla on mahdollisuus oppia suunnistustaitoja ja liikkua yhdessä oman lapsen kanssa!

Hyvin toimivat suunnistusseurat järjestävät monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille, kuten suunnistusharjoituksia, saliharjoituksia, juoksuharjoituksia, leirejä, kilpailumatkoja, tapahtumia ja juhlia. Lapsille ja nuorille on tärkeää saada harjoitella ryhmässä yhdessä kavereiden kanssa ja innostavien ohjaajien tukemana. Suunnistuksen harrastaminen seurassa luo hyvän pohjan elinikäiselle harrastukselle, jossa jokainen voi itse valita mielekkään tavan harrastaa: kuntoillen, kilpaillen tai muulla tavoin seuratyöhön osallistuen.

Mistä löydän seuran?

Suomen Suunnistusliittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa. Seurojen
järjestämästä suunnistustoiminnasta saat tarkemmin tietoa seurojen
omilta kotisivuilta tai ottamalla yhteyttä seuran yhteyshenkilöihin.
Seurojen kotisivut löydät Suunnistusliiton Irma-palvelusta.

Turvallinen harjoitusympäristö

Hyvin toimivissa seuroissa on osaamista toteuttaa harjoitustoimintaa turvallisesti ja lapsilähtöisesti. Harjoitukset toteutetaan lapsille sopivissa maastoissa ja ohjaajia on harjoituksissa useita. Lasten ja nuorten opetus etenee taitojen karttuessa. Ensin liikutaan ja opetellaan lukemaan karttaa rakennetussa ympäristössä ja rajatuilla metsäalueilla erilaisten leikkien ja monipuolisten harjoitteiden avulla. Vähitellen siirrytään vaativampiin maastoihin ja lajille tyypillisimpiin harjoituksiin. Pienempien lasten harjoitukset toteutetaan usein pienissä ryhmissä ohjaajan tai vanhempien johdolla. Vähitellen, kun lasten taidot kasvavat harjoituksia tehdään pareittain tai itsenäisesti. Seurojen harjoitustoiminnassa suunnistamaan oppii turvallisissa ja osaavissa käsissä!

Tähtiseurat

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtiseurat ovat liikunnan ja urheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet Tähtimerkin tunnustukseksi laadukkaasta toiminnasta kohderyhmänsä osalta. Tähtimerkki voidaan myöntää laadukkaasta lasten ja nuorten toiminnasta, aikuisten toiminnasta ja huippu-urheilusta. Seuralle myönnetty Tähtimerkki on lupaus laadusta seuran nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Suunnistuksen lasten ja nuorten Tähtiseuroja on noin 30.

Mitä suunnistus tarjoaa?

Lapselle ja nuorelle:
– uusia haasteita
– uusia kavereita
– taidon oppimista
– elämyksiä erilaisissa paikoissa
– liikuntaa ja fyysisen kunnon harjoittamista
– mukavaa yhdessäoloa hienon urheilulajin parissa
– tapahtumia ja kilpailuja eri puolillaSuomea ja jopa ulkomailla
– mahdollisuuden olla lajissa mukana harrastelijana tai kehittyä kilpailijana huipputasolle saakka

Perheelle:
– mahdollisuus oppia itsekin suunnistustaitoja
– mielekäs laji olla mukana lapsen harrastuksessa
– mahdollisuus lähteä seura- tai ohjaustoimintaan mukaan ja kouluttautua
– mahdollisuus aloittaa harrastus yhdessä lapsen kanssa tai harrastaa yhdessä perheen kanssa