Suunnistus harrastuksena

Suunnistus on tasavertainen laji, joka sopii kaikille iästä tai sukupuolesta riippumatta. Olit sitten tyttö tai poika, nuori tai vanha, löytyy aina sopiva tapa harrastaa suunnistusta. Suunnistusseuran toiminta sisältää usein nuorisotoiminnan lisäksi valmennustoimintaa, kuntosuunnistustoimintaa ja tapahtumatoimintaa.

Suunnistus on myös joukkueurheilua, koska lajissa on paljon yhteisiä tapahtumia, joihin eri-ikäiset ja eritasoiset harrastajat osallistuvat yhdessä. Harrastuksen parissa saa liikkua porukalla ja pääsee oppimaan sosiaalisia taitoja kaikenikäisten kanssa. Monet leirit, kilpailut ja viestit ovatkin monella tapaa suunnistuksen parasta antia. Samoissa tapahtumissa viihtyvät koko perhe, mikä on lajin rikkaus.

Suunnistus ja luonnossa liikkuminen ovat taitoja, joita kaikki tarvitsevat.

Metsässä liikkuminen suunnistuksen parissa on oma pieni seikkailunsa. Suunnistustaidon oppimisessa on tärkeää johdonmukainen eteneminen, jolloin jokainen voi kokea oppivansa ja onnistuvansa. Aluksi liikutaan yhdessä ja aikuisten kanssa, ja myöhemmin kohti vaikeampia suunnistustehtäviä. Suunnistajan tarvitsee harjoittaa kuntoaan ja vauhtiaan, mutta kovinkaan juoksija ei pärjää ilman nokkeluutta ja taitoa. Löydetty rasti on aina uusi onnistumisen elämys.

Suunnistus kehittää monipuolisesti

Suunnistus kehittää lapsen ja nuoren fyysistä kuntoa sekä keskittymis- ja päättelykykyä. Maastossa liikkuminen kehittää koordinaatiokykyä ja suunnistustehtäviä ratkoessaan lapsi oppii ongelmanratkaisutaitoja sekä itsenäistä päätöksentekoa.

Erilaisia ympäristöjä

Suunnistus tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin elämyksiin luontoliikunnan ja urheilun parissa. Metsät, puistot ja kaupunkiympäristöt ovat nykyään suunnistajan liikuntapaikkoja, joissa kartta on suorituskenttänä. Eri ympäristöt antavat erilaisia elämyksiä.

Metsä

on parhaimmillaan rauhallinen ja opettavainen ympäristö, jossa voi lajitaitojen ohella oppia paljon luonnosta ja siellä liikkumisesta. Metsä on myös luonnollinen esterata, joka kehittää motorisia taitoja. Suunnistaja osaa arvostaa metsää.

Puistoissa ja kaupunkiympäristöissä

voi harjoitella suunnistusta monelle lapselle arkipäivän tutuissa maisemissa. Avoimet ja selkeät alueet helpottavat karttakuvan hahmottamista sekä taidon oppimista ja tuovat halukkaille vauhdikkuutta harrastukseen. Nykysuunnistus on tullut tutuksi myös kaupungeissa ja mielenkiintoiset radat rakennetussa ympäristössä tarjoavat haastavia tehtäviä, joissa onnistuminen tuottaa iloa.

Suomessa on n. 15000 suunnistavaa lasta ja nuorta

joista valtaosa harrastaa lajia seurassa.

Suunnistus on lajina tasa-arvoinen: tyttöjen ja poikien osuus harrastajista on lähes yhtä suuri. Tutkimukset osoittavat sen, että suunnistukselle on ominaista harrastajien voimakas sitoutuminen lajiin. Harrastuksen alkuvaiheen ylittäneistä suunnistuksella on eri lajien vertailussa lajeista pienin lopettamisprosentti.