Valkoinen taitotaso: H/D 10 ja TR

 • Maasto helppokulkuinen, hyvä näkyvyys, paljon selkeitä kohteita kuten polkuja ja teitä.
 • Rata seurailee selkeitä, pitkittäissuuntaisia kohteita: teitä, polkuja, avoimia alueita, rakennuksia.
 • Myös rastit ovat tällaisissa kohteissa (risteykset, rakennuksen kulmat, sähkölinjan tolpat yms).
 • Rastille saapuminen merkitsee uuden suunnistustehtävän alkamista, rastivälit ovat selkeitä eikä erityistä reitinvalintaa ole tarve antaa.
 • Rastipisteinä selkeitä kohteita, kuten esimerkiksi teiden ja polkujen risteyksiä, peltojen kulmia sekä selvästi erottuvia kiviä, jyrkänteitä ja muita yksittäisiä kohteita.

Valkoisen taitotason suunnistaja
 • tuntee tärkeimmät karttamerkit.
 • osaa suunnata kartan maastokohteiden avulla.
 • osaa määritellä oman olinpaikkansa selkeiden ja näkyvien maastokohteiden perusteella.
 • osaa kulkea johdattelevaa uraa pitkin.
 • osaa vaihtaa selkeältä uralta toiselle selkeälle uralle rastipisteessä tai rastivälillä.
 • ymmärtää rajoitetusti rastinmääritteitä.

Muuta huomioitavaa:

Kaikista maastoista ei löydy riittävän helppoa ja selkeää polkujen ym. muodostamaa reittiä, johon 10-sarjan radan voisi tehdä. Tällöin reitille voidaan lisätä tukiviitoituksia yhdelle tai useammalle rastivälille. Mikäli maasto ei sittenkään taivu hyvään 10-sarjan rataan, voidaan tarjota pelkästään rastireitti.

Viitoitus:

H/D 10-sarjassa ei lähtökohtaisesti käytetä viitoitusta. Rata suunnitellaan siten, että rastireitin viitoitus ei häiritse tämän radan suunnistajia. Mikäli H/D 10-sarjan radalle lisätään tukiviitoituksia, on pidettävä huoli, että ne eivät sekoitu (mahdollisen) RR-viitoituksen kanssa.


Esimerkkejä rastiväleistä ja radoista H/D 10-sarjoihin:


Radan suunnittelun lähtökohtana on, että osallistujat ovat kokemattomia suunnistajia.

Rastit ovat johdattelevan maastokohteen (tie, polku, pellon laita, aukon reuna ym.) tai viitoituksen läheisyydessä. Rastipiste ja lippu saavat näkyä johdattelevalle kohteelle.

Rastin takana on selkeä pysäyttävä kohde, esim. tie, pelto, oja tai viitoitus. Pysäyttävän kohteen tulee erottua ympäristöstä.

Muuta huomioitavaa:

Tukireitille osallistuvat ovat usein epävarmoja suunnistuksessaan. Suunnistustehtävät tarjoavat onnistumisen kokemuksia, vaikka taidot voivat olla vähäiset = radan tulee olla selkeä ja helppo!

Viitoitus:

Tukireitin viitoitus on sama kuin tapahtumassa järjestettävällä rastireitillä. Viitoitus mutkineen palvelee hyvin myös tukireitin suunnistajia, ohjaten esim. rastin suuntaan.

Esimerkkejä rastiväleistä ja radoista: