Vihreä taitotaso: RR

  • Maasto helppokulkuinen, hyvä näkyvyys, paljon selkeitä kohteita kuten polkuja ja teitä.
  • Rastipisteet selkeästi erottuvia kohteita.
  • Rata viitoitettu kokonaisuudessaan, selkeitä oikaisumahdollisuuksia suunniteltu reitille.
  • Viitoitusta noudattavaa suunnistajaa ei rankaista maaston vaativuudella, vaan kierrotkin ovat hyväkulkuisessa maastossa.
Vihreän taitotason suunnistaja
  • tuntee tärkeimmät karttamerkit.
  • osaa suunnata kartan maastokohteiden avulla.
  • osaa määritellä oman olinpaikkansa selkeiden ja näkyvien maastokohteiden perusteella.
  • osaa kulkea johdattelevaa uraa pitkin.
  • osaa vaihtaa selkeältä uralta toiselle selkeälle uralle rastipisteessä tai rastivälillä.
  • ymmärtää rajoitetusti rastinmääritteitä.

Viitoitus varmana reitinvalintana mahdollistaa radan tekemisen monenlaisiin maastoihin. Viitoitus varmistaa oman olinpaikan ja luo monenlaisia reitinvalintatilanteita.

Viitoitus muodostaa aina yhden käyttökelpoisen reitinvalinnan, lisäksi tarjotaan yksi tai useampia viitoitukselta poikkeavia reitinvalintoja per rastiväli.

Muuta huomioitavaa:

Kokemattomimmat ja nuorimmat kiertävät viitoitusta pitkin. Viitoitusvaihtoehdon tulee maastoltaan olla mielekäs – ei pusikkoa, risukkoa tai isoja ojia. Viivoitusvaihtoehdon pituuteen tulee kiinnittää huomiota – ei liian pitkiä kiertoja.

Viitoitus:

Yhtenäinen ja näkyvä viitoitusnauha. Viitoitus kulkee maastossa juuri siten, kuin se on piirretty kartalle – viitoitus kulkee mielellään tukipisteiden (esim. kivien) kautta. Huomioitava, että lapsi katselee maastoa reilun metrin korkeudelta. Ei muiden sarjojen rasteja viitoituksen varrelle.


Esimerkkejä rastiväleistä ja RR-radoista: