0 Lukijalle

Ratamestari on henkilö, joka

1) yhdessä muiden järjestäjien kanssa tarjoaa suunnistajalle mahdollisuuden suunnistuselämykseen ja
2) mahdollistaa urheilijoiden kilpailemisen tai tason mittaamisen mahdollisimman tasalaatuisissa olosuhteissa. 

Ratamestarin tehtäviin kuuluu oikeastaan niin epäonnistumismahdollisuuksien luominen kuin onnistumistenkin tuottaminen, mutta tasapainottelu näiden välillä riippuu siitä, millaisen konseptin tapahtuma on kyseessä (ks. 4.1) ja millaisille suunnistajille kyseinen rata on suunnattu (ks. 1.2.5 ja 1.3.3). Harjoitusolosuhteissa keskeinen osa suunnistuselämystä ovat myös oivaltaminen ja oppiminen.

Ratamestarin tehtäviin kuuluu oikeastaan niin epäonnistumismahdollisuuksien luominen kuin onnistumistenkin tuottaminen.

Hoitaakseen tehtävänsä menestyksekkäästi ratamestarin tulee tuntea omat vahvuutensa ja heikkoutensa, tuntea asiakkaansa, seurata aikaansa ja olla tietoinen ratamestarityöhön kohdistuvista odotuksista (ratamestarin kehittymisestä ks. lukua 8).

Ratamestarikirjan jäsennys

Ratamestarioppaan alkuosa johdattelee siihen, mistä suunnistustaidossa on ratamestarin näkökulmasta kyse ja mitä tekijöitä sen testaamisessa on otettava huomioon. Sen jälkeen tutkitaan konkreettisemmin suunnistustehtävien asettamista eri suunnistuslajeissa: mitä rastivälin aikana tapahtuu ja miten rastivälejä käytetään rakennettaessa suunnistuksen tehtäväpaketteja eli ratoja. Kirjan keskiosassa käydään läpi vakiintuneet suunnistuksen kilpailu- ja harjoitusmuodot yösuunnistuksesta hiihtosuunnistusviestiin ja kerrotaan, mitä ratamestarin olisi hyvä tavoitella näitä järjestettäessä. Kirjan loppupuoli on omistettu rataprojektille, jonka vaiheita ovat mm. maaston valinta, ratojen suunnittelu, ratojen tekninen toteuttaminen kartalla ja maastossa ja yhteistyö eri tahojen kanssa. Yhdeksännessä luvussa tuodaan esiin Suunnistusliiton rooli ratamestarityön tukena ja valvojana. Kokonaisuuden täydentävät vinkkipankki ja laaja ja monipuolinen esimerkkiratojen kokoelma, joka tulee vuosien mittaan täydentymään.

Kirjan jäsennys kuvana

Mitä
suunnistustaito
on

Suunnistusradan tehtävätyypit

Hyvän radan
luominen

Ratojen
kokonaisuus

Huomioon otettavaa:

  • Urheilullinen oikeudenmukaisuus
  • Yksilölliseen suoritukseen pakottaminen
  • Säännöt, ratastandardit ja viestintä radoista
  • Turvallisuus
  • Tapahtuman konsepti
  • Maasto ja luvat
  • Kisaorganisaation tarpeet

Ratojen suunnittelu-vaihe

Toteutus maastossa

Toteutus kartalla

Aikataulun hallinta ja oppiminen

Ratamestarikoulutus ja rekisteröinti

Tässä oppaassa puhutaan yksinkertaisuuden vuoksi vain ratamestarista. Tällä ei tarkoiteta sitä, että ratamestarin tulisi toimia tehtävässään yksin, vaan ratamestariryhmän kokoaminen on suositeltavaa hiukankaan kuntosuunnistusta isommassa tapahtumassa. Lopputuloksen kannalta on kuitenkin tärkeää, että pääratamestarilla on tämän oppaan mukainen riittävä osaaminen ja kokonaisnäkemys radoista – pääratamestarin rooli ei siis voi olla vain seremoniallinen.

Ratamestariryhmän kokoaminen
on
suositeltavaa.

Edellinen ratamestarikirja laadittiin vuonna 2006 ja sitä on vain hieman korjailtu uusintapainosten yhteydessä, viimeksi vuonna 2015. Sittemmin erityisesti sprinttisuunnistus, pyöräsuunnistus ja tarkkuussuunnistus ovat kehittyneet. Uusia kilpailumuotoja on tullut lisää ja IOF on päivittänyt karttanormejaan. Myös teknologia on kehittynyt merkittävästi, mikä on paitsi tarjonnut ratamestarille uusia työkaluja myös tuonut uusia odotuksia esimerkiksi kilpailun seurattavuuden suhteen. Siksi julkaisemme kokonaan uuden ratamestarin opaspaketin, joka tällä kertaa on tuotettu hypertekstinä. Kuvia ja tietoa on enemmän kuin ennen, mutta toivomme, että linkitysten myötä luettavuus on säilynyt hyvänä.

Kirja pyrkii antamaan eväitä kaikenlaisten suunnistustapahtumien ratamestarityöhön kuntosuunnistuksesta Jukolan viestin kaltaisiin massatapahtumiin, mutta pääpaino on perinteen mukaisesti kansallisen kilpailun järjestämisessä.

Oppaan laatimiseen ovat osallistuneet

Santeri Aikio, Pasi Jokelainen, Tapani J. Koskela, Olli-Jussi Korpinen, Lauri Mäkinen, Pekka Niemensivu, Petteri Palmi, Timo Saarinen, Janne Seppälä ja Pekka Vuorinen.

Suunnistusliitto kiittää heitä merkittävästä työ- ja talkoopanoksesta.

Suunnistusliitto kiittää myös oppaassa hyödynnettyjen karttojen tekijänoikeuksien omistajia:

Angelniemen Ankkuri, Anttolan Urheilijat, Espoon Akilles, Fiskarin Urheilijat, Helsingin Suunnistajat, Hiidenkiertäjät, Hollolan Urheilijat, Jämsän Retki-Veikot, Karkki-Rasti, Kajaanin Suunnistajat, Kalevan Rasti, Kangasala SK, Kangasniemen Kalske, Kankaanpään Suunnistajat, Kuopion Suunnistajat, Kuusamon Erä-Veikot, Länsi-Rajan Rasti, Mesikämmenet, Mäntsälän Urheilijat, OK Raseborg, Oriveden Ponnistus, Ounasvaaran Hiihtoseura, Paimion Rasti, Pihkaniskat, Rasti-Jyry, Rastivarsat, Rasti-Vihti, Saarijärven Pullistus, Selkien Sisu, SK Pohjantähti, Someron Esa, Sotkamon Jymy, Suomussalmen Rasti, Suunnistusliitto, Suunta JKL, Tampereen Pyrintö, Turun Metsänkävijät ja Turun Suunnistajat.