1.1 Suunnistustaidon osat

Suunnistustaito on klassisesti jaettu perustaitoihin, toiminnan ohjaukseen, eli kognitiivisiin taitoihin, ja suorituksen hallintaan.

ks. esimerkiksi taitoa.suunnistusliitto.fi

Perustaitoihin on luettu mm. rastityöskentely, matkan mittaus ja suunnassa kulku ja kyky muuntaa maastoa kartaksi ja päinvastoin, kognitiivisiin taitoihin taas reitinvalintataito, rastinottotaito ja maaston ja kartan keskinäisen muuntamisen dynaaminen, edetessä toteutuva ulottuvuus eli ennakointi ja havainnointi. Suorituksen hallinnan piiriin on luettu oman ajattelun, tunteiden, stressin kontrollointi ja muita vastaavia tekijöitä. Käytännössä menestyminen suunnistuksessa vaatii monialaista, tasapainoista osaamista taidon eri osa-alueilla.

Motivoituneen ratamestarin kannattaakin perehtyä sekä vuosikymmenten aikana tuotettuun tutkimustietoon että haastatella tämän päivän ratamestareita ja suunnistajia sen suunnistuslajin näkökulmasta, jonka tapahtumaa on järjestämässä. Myös tässä oppaan alkuosassa käsitellään suunnistustaidon elementtejä ja niiden kehittymistä, mutta jäsentelyä on toisaalta tarkennettu suunnistuslajeittain, toisaalta hiukan yksinkertaistettu.

Ratamestarin on hyvä muistaa, erityisesti muita kuin arvokilpailuja järjestettäessä, että suunnistajien joukkoon mahtuu usein hyvin eritasoista osaamista. Harrastuksen parissa vietetty aika, henkilökohtaiset ominaisuudet ja valmennuksen määrä selittävät merkittävän osan näistä. Toisaalta osa kokeneistakin suunnistajista hyödyntää erilaisia strategioita mm. kompassin käytössä.
Suunnistustaidosta on kirjoitettu paljon erityisesti maastosuunnistuksen näkökulmasta, ks. mm.