1.2 Taitojen testaaminen

Suunnistusrata on ratamestarin luoma, mielellään monipuolinen tehtäväpaketti, joka koostuu erilaisista suunnistustehtävistä. Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan, mitä erilaisia tehtävätyyppejä ratamestari voi tarjota suunnistajille edellä kuvattuja taitoja testatakseen.