1.2.5 Radan vaativuuden tunnistaminen

Puhuttaessa radoista käytetään usein sanoja helppo tai vaativa määrittelemättä, mitä ne varsinaisesti tarkoittavat.

Rataa voidaan helpottaa tai vaikeuttaa niin kartanluvun, reitinvalintataidon kuin suorituksen hallinnan näkökulmasta.

Yksittäisen rastivälin taidollista vaikeutta voidaan pitkälti hahmottaa kysymällä, montako ratkaisua rastivälillä on tehtävä ja montako kohdetta on tunnistettava oikein, jotta rastiväli pystytään suorittamaan riittävän vähin virhein. Aloittelijan rataa yksinkertaiseen maastoon suunniteltaessa voidaan yksinkertaisimmillaan kysyä, montako reitinvalintavaihtoehtoa tai polun risteystä rastivälillä on. Rastiväliä, jossa ei ole lainkaan reitinvalintaa ja jossa eteneminen tapahtuu samaa polkua tai tietä pitkin, kutsutaan johdattelevaksi rastiväliksi, ja sellaista pidetään kaikkein helpoimpana, aloittelijoille sopivana rastivälityyppinä. Kuitenkin myös aikuisten A-taitotasolla vaikeus rakentuu samoin ratkaisuista ja kohteiden tunnistamisesta, mutta ”risteykset” ja kohteet eivät ole yhtä ilmiselviä.

Rastinottomielessä rastin vaikeus on kiinni rastikohteen koosta ja näkyvyydestä. Esimerkiksi pellon kulma on yleensä varsin helppo rastipiste. Pellon kulman lähellä oleva kivi on hieman vaikeampi, pellon kulman lähellä oleva banaanin muotoinen kumpare ehkä hiukan haastavampi ja edelleen banaanin muotoisessa kumpareessa oleva notkelma jälleen asteen kompleksisempi. Aivan aloittelijoiden rastit sijoitetaankin usein suuriin kokoaviin kohteisiin, alkeis-jatkotasolla taas pienempiin kohteisiin ison tukipisteen tuntumaan. Vaativien rastipisteiden lähellä ei useinkaan ole yksiselitteistä hallitsevaa kohdetta.

Kokonaisen suunnistusradan vaikeus koostuu rastivälien vaikeudesta, mutta lisäksi rastiväleistä muodostuva rytmitys aiheuttaa sen, että ”hyvä rata on enemmän kuin rastiväliensä summa”.

Rastiväleistä muodostuva rytmitys aiheuttaa sen, että ”hyvä rata on enemmän kuin rastiväliensä summa”.

Toisaalta radan vaikein rasti tai rastiväli on samalla myös kynnys sille, millä osaamisella rata on läpäistävissä eli minkä taitotason rata on kyseessä.

Aloittelijan kohdalla liian vaikea rasti saattaa johtaa keskeyttämiseen ja lajin vaihtoon, kokeneempi ja sitkeä suunnistaja voi nähdä tehtävän haasteena.