1.2.6.S Suunnistusratamestari suunnistustaidon testaajana

Suunnistusradat ovat aina kompromisseja, joiden laatimisessa on otettava optimaalisen, kohderyhmälle sopivan taitojen testauksen lisäksi huomioon myös monia muita tekijöitä kuten mm. maanomistajaluvat, luonto, muut radat ja rastien kuormitus, kilpailun muiden toimintojen sijoittelu ja järjestäjän resurssit. Ratasuunnitteluprojektiin ryhtymiseen ja ratojen suunnitteluun palataan tarkemmin luvussa 4.

Ratamestarin tehtävänä on laatia mahdollisimman monipuolisesti ja runsaasti osallistujien suunnistustaitoja koetteleva rata, joka kuitenkin täyttää tietyt kriteerit (ks. lukuja 1.3‒1.4, mm. urheilullinen oikeudenmukaisuus ja radan soveltuvuus kohderyhmälleen). Rataa suunniteltaessa kannattaa ensinnä panostaa siihen, että radalle saa mahdollisimman paljon kiinnostavia reitinvalintavälejä, sillä kuten edellä todettu, kaikki reitinvalintavälit ovat kyllä kartanlukuvälejä, vaikka kartanlukutehtävät olisivat paikoin karkeampiakin.

Koska radat ovat rastien ketjuja, edeltävä ja seuraava rastiväli ovat aina kompromissi, jossa rastin siirtäminen vaikuttaa molempiin rastiväleihin. Ratamestarin kannattaa ensin suunnitella mahdollisimman paljon hyviä, eri pituisia ja luonteisia reitinvalintavälejä. Nämä yhdistetään kartanlukupainotteisilla väleillä, ja kartanlukuvälejä voidaan myös lisätä näiden ympärille esimerkiksi perhoslenkkien muodossa. Hyvässä radassa on usein paljon rytminvaihdoksia suorituksen hallinnan testaamiseksi.

Ratamestarin kannattaa ensin suunnitella mahdollisimman paljon hyviä, eri pituisia ja luonteisia reitinvalintavälejä.

Rikkonaisessa maastossa eri maastonosia joudutaan usein yhdistämään rastiväleillä tai jopa viitoituksilla. Näille yhdistäville rastiväleille ei välttämättä saa syntymään erityisen tasokkaita kartanluku- tai reitinvalintatehtäviä, eikä väkisinkään kannata yrittää. Pakolliset rastit ovat toki varmin tapa ohjata suunnistajia ja pitää heidät poissa kielletyiltä alueilta. Pakolliset viitoituksetkin ovat hyviä, mutta niiden valvonta ei hoidu elektronisesti.