1.2.6.H Hiihtosuunnistusratamestari suunnistustaidon testaajana

Hiihtosuunnistusradat suunnitellaan siten, että ne testaavat monipuolisesti urheilijoiden fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia. Ratamestarin tehtävä on laatia rata, joka sisältää erilaisia hiihto- ja suunnistusteknisiä sekä fyysisiä haasteita kilpailumuodolle tyypillisten piirteiden mukaan. Taidon eri osa-alueiden testaamisen keinovalikoimassa ovat eri tasoisten ja levyisten hiihtourien käyttäminen, urien mutkaisuuden ja risteysten muotojen variointi, uraston tiheyden säätely, rastivälien pituuden vaihteleminen ja rastien tarkka sijoittelu urien varrella. Fyysisiä ominaisuuksia voidaan niin ikään testata eri tasoisten ja levyisten urien sekä erilaisten maastonkohtien käyttämisen kautta, mutta ennen kaikkea radan sopivan pituuden avulla.

Tärkeää on huomata myös suksiketteryyden merkitys: huippujen radoille haastavampia laskuja, nousuja ja epätasaisiakin uria on hyvä saada mukaan.