1.3 Taidon testaamisen rajoista

Suunnistuksen lajisäännöt, IOF:n karttanormit ja tämä ratamestarikirja sisältävät monia ratamestaria velvoittavia sääntöjä ja suosituksia, joilla on osalla hyvinkin pitkä historia. Näiden ymmärtämiseksi tässä käydään läpi ratamestarityön arvot, jotka rajaavat sitä, miten ratamestari suunnistustaitoja voi koetella. Näistä keskeisin on pyrkimys urheilullisen oikeudenmukaisuuteen, mitä täydentää luvussa 1.4 kuvattu yksilölliseen suoritukseen pyrkiminen. Vaikka suunnistus onkin aina jossain määrin vaarallista, pyrkimys turvallisuuteen on toinen keskeinen arvo. Kolmas merkittävä arvo on rehellinen tiedottaminen ja annettujen standardien noudattaminen, jolla tarkoitetaan sitä, että radat vastaavat niistä niistä annettuja tietoja ja suunnistajien perusteltuja odotuksia.