1.3.2.S Turvallisuus suunnistuksessa

Maastossa liikkuminen on lähtökohtaisesti aina jonkin verran vaarallista. Suunnistuksen lajisäännöt kieltävät kuitenkin suunnistajaa vaarantamasta itseään tai muita, eikä kilpailua saa järjestää vaarallisessa maastossa ilman erityisiä toimenpiteitä (ks. lajisäännöistä mm. 3.73 ja 7.151).

Vaaralliset alueet

Suunnistuskilpailussa olennaisinta onkin eteneminen kartan perusteella, ei esimerkiksi laskeutuminen jyrkänteeltä köyden kanssa tai ilman. Maastossa olevat erityisen vaaralliset alueet onkin hyvä jättää käyttämättä erityisesti vähemmän ketterillä sarjoilla ja vaarallisten teiden ylitykset ohjattava alikulkuihin tai valvottava.

Aloittelijat

Turvallisuussyistä on myös hyvä sijoittaa lasten ja aloittelijoiden radat maastonosaan, joka rajautuu johonkin – jos ei muuhun, niin ratamestarin tekemään turvaviitoitukseen. Myös kilpailussa käytettävä maastoalue kannattaa rajata niin, että kartta päättyy selkeisiin kohteisiin.

Sprintti

Erityisesti sprinttisuunnistuksessa suunnistetaan kovassa vauhdissa alueella, jossa liikkuu muitakin ihmisiä eri kulkuvälineillä. Ratamestarin on suunniteltava reitit siten, että vaaratilanteita vältetään. Suunnistajat ohjataan vähäliikenteisille kujille, alueen asukkaita ja muita alueella liikkujia tiedotetaan kilpailusta ja vaaralliset alueet merkitään kielletyiksi alueiksi. Rakennusten nurkkiin, joilla on riski vastakkain juoksemiseen, tehdään muutaman metrin ratatekninen aita, jota kiertäessä vastaantulevat suunnistajat ehtivät näkemään toisensa.