1.3.2.P Turvallisuus pyöräsuunnistuksessa

Pyöräsuunnistusrataa tehtäessä pitää muistaa, että pyörä kulkee erittäin lujaa ja että pyörien kohtaamiset maastossa voivat tulla eteen sekunnin murto-osissa. Pyörien nopeutta miettiessä pitää muistaa, että pyöräsuunnistuksen kärkipään ajajat ovat myös koko maan nopeimpia pyöräilijöitä!

Huippuvauhdeissa syntyvät loukkaantumiset voivat olla hyvin vakavia. Tämän vuoksi on tärkeää, että turvallinen rata on jokaisen ratasuunnittelun lähtökohta.

Vaaraa kilpailussa voivat aiheuttaa sekä toiset kilpailijat että ulkopuoliset tekijät. Molempiin voidaan kuitenkin myös hyvällä ratasuunnittelulla vahvasti vaikuttaa.

Vaaralliset maastonkohdat (uralle kaatuneet puut ym.) tulee aina merkitä karttaan, jotta ne tulevat suunnistajien tietoon. Polulla olevan esteen merkinnän tulee aina näkyä hyvin kartassa, samoin kiellettyjen alueiden. Näiden merkintöjen suhteen ei tule milloinkaan tehdä kompromisseja.

Muu liikenne

Merkittävin ulkopuolisista riskitekijöistä on muu liikenne. Pyöräsuunnistuksessa harvoin pystytään täysin välttämään ajamista teillä, joilla liikkuu muutakin liikennettä. Radat tulisi suunnitella niin, että liittyminen yleisesti käytössä oleville teille ja niiltä poistuminen voivat sujua turvallisesti. Vilkkaiden teiden ylityksissä on järkevää olla miehitys, varsinkin jos tien nopeusrajoitus on korkeampi kuin 50 km/h. Turvallisuutta voidaan lisätä myös asettamalla sopiviin paikkoihin ohjurirasteja, joilla saadaan ohjattua pyörät halutuille urille tai ylityspaikoille.

Mikäli ulkoilureiteillä on olemassa ohjeistettu kiertosuunta, niin tulisi pyrkiä siihen, että myös pyöräsuunnistajat pääsääntöisesti ajaisivat tuohon määritettyyn kiertosuuntaan.

Kävelijät

Pyöräsuunnistuksia järjestetään usein ulkoilualueilla, joilla liikkuu paljon muita teiden ja polkujen käyttäjiä. Muita liikkujia kannattaa kaikin mahdollisin keinoin tiedottaa tapahtumasta riskien vähentämiseksi. Esimerkiksi sosiaalisen median ryhmissä tieto leviää nopeasti ja tehokkaasti muille alueella toimiville harrasteryhmille. Koiranulkoiluttajat ovat joskus haasteellisia, kun koiran käyttäytyminen voi olla ennalta-arvaamatonta. Heiltä tulee myös ajoittain palautetta kilpailun järjestäjän suuntaan ja ratamestarin tulee varautua palautteen käsittelyyn.

Kilpailun sisäinen turvallisuus

Toiset kilpailijat aiheuttavat vaaraa tullessaan vastaan tai risteyksissä. Vastakkain ajoa tulisikin ratasuunnittelulla välttää kaikin mahdollisin keinoin, erityisesti odottamatonta vastakkaisliikennettä. Mikäli suunnistaja palaa samaa polkua takaisin, josta hän on rastille tullutkin, niin hän olettaa, että sieltä voi tulla joku vastaan, mutta jos hän jatkaa toiseen suuntaan, hän luultavasti olettaa, ettei vastaantulijoita ole.

Ristiratoja pystyy silti harvoin välttämään pyöräsuunnistuksessa, koska ajoaluetta tarvitaan pitkien kilpailumatkojen vuoksi paljon. On kuitenkin tärkeää, että ratojen risteämiskohdat ovat sellaisissa paikoissa, joissa ristiin ajaminen ei aiheuta ylimääräistä vaaraa. Ne tulisi sijoittaa mahdollisimman avoimiin maastonkohtiin, jolloin muiden näkeminen on helpompaa. Mielellään risteämisen tulisi tapahtua leveillä urilla, jolloin väistäminen on helpompaa.

Vastakkain ajon välttäminen ei ole pelkästään turvallisuuskysymys. Ei ole erityisen mielekästä pyöräsuunnistusta, jos vähintään toisen vastakkaisista suunnista tulevista on jalkauduttava jokaisessa kohtaamisessa.