1.4.5 Salmiakki ja Ultuna

Salmiakki

Salmiakkihajontaa tai englantilaista perhosta voisi kutsua myös “ooppelihajonnaksi”, sillä karttakuvassa näkyy automerkin logon tapaan ympyrä ja sen halkaiseva nuoli. Osa kilpailijoista aloittaa etenemällä ympyrän halki, kiertää sitten koko ympyrän kehän ja poistuu. Osa kilpailijoista taas kiertää kehän ensin ja halkaisijan sitten. Englannin kielessä hajonta tunnetaan nimellä phi-loop kreikkalaisen φ-kirjaimen mukaan.

Salmiakkihajonnassa osa kilpailijoista aloittaa etenemällä ympyrän halki, toinen osa kiertämällä ympyrän kehän.

Tavallisten perhosten tapaan myös englantilainen perhonen kuluttaa ratapituutta ja siten hankaloittaa pitkien rastivälien tuottamista. Toisaalta hajonnassa ei ole yhtä keskusrastia, vaan ainoastaan sisääntulorasti ja ulostulorasti, joilla molemmilla käydään kahdesti, joten hajonta ei ole yhtä tylsä eikä lyhyitä rastivälejä ja teräviä kulmia tule välttämättä yhtä paljon.  Tehokkuudeltaan englantilainen perhonen vastaa pitkälti tavallista.

Ultuna

Hajontatyypistä on myös laajempi versio,

Ultuna-hajonta, jossa ympyrän puolet ovat eri kokoiset.

Ultuna-hajontaan sisältyy luontevasti kartanvaihto, jolloin käytetty hajontamenetelmä ei paljastu heti ja hajonnan yllätyksellisyys säilyy pitkään.

Ultuna-hajonta on kohdassa 1.4.7 esitetyn verkostohajonnan “esiaste”.

Ultuna-hajonnassa myös hajonnan halkaisijalla voi olla useita rasteja kaaviokuvasta poiketen. Ultuna-hajontaa voidaan kritisoida epäoikeudenmukaiseksi, jos pienempi ympyränpuolikas ja halkaisija ovat erikestoiset (epäsymmetristen hajontojen kritiikistä ks. tarkemmin 1.4.11). Kun kilpailijat ovat samalla rataosuudella hajonnan vuoksi eri rytmissä, saatavat väliajatkaan eivät ole luotettavia. Tätä “rytmihäiriötä” voidaan kuitenkin arvioida koejuoksujen perusteella.