1.4.6 Silmukat eli lenkit

Silmukka

Rata voidaan myös toteuttaa useana kilpailukeskuksesta lähtevänä lenkkinä.

Kokonaisuus voi muistuttaa esimerkiksi kolmi- tai neliapilaa ja hajonta syntyy siitä, että lenkit juostaan eri järjestyksessä.

Silmukkahajonta on luontevimmillaan pitkän tai erikoispitkän matkan yhteislähtökilpailuissa, mutta sitä voidaan periaatteessa käyttää myös väliaikalähtökilpailuissa. Silmukkahajonta jakaa kilpailijat aluksi yhtä moneen ryhmään kuin mitä silmukoita on, mikä on sinänsä erittäin tehokas hajonta pienissä ja keskikokoisissa tapahtumissa. Kolmella lenkillä erilaisia vaihtoehtoja syntyy 6, neljällä 24. Suurissa sarjoissa hajonnan tehokkuus heikkenee.

Silmukkahajonta on vaativa maastonkäytön suhteen, sillä lenkkien lähtöpiste on saatava sijoitettua sellaiseen paikkaan, etteivät kilpailijat päädy juoksemaan moneen kertaan samoja reittejä. Neliapilan muotoisella radalla tämä tarkoittaa myös sitä, että kilpailukeskus olisi saatava maaston keskipisteeseen tai edes osittain maaston sisään, mikä voi olla monissa maastoissa hankala järjestää. Kilpailukeskuksen ohitukseen tai läpäisyyn kuluu myös ratapituutta. Koska rata jakaantuu useaan osaan, pitkien välien laatiminen on hankalampaa.

Lähtöpiste on saatava sijoitettua sellaiseen paikkaan, etteivät kilpailijat päädy juoksemaan moneen kertaan samoja reittejä.

Myös silmukkahajontaa voidaan pitää epätasapuolisena, jos lenkit ovat erilaiset, ja ne ovat sitä aina. Jokin lenkeistä saattaa olla pitempi tai mäkisempi, jollakin lenkillä maasto saattaa urautua herkemmin. Jokin kiertojärjestys saattaa näin osoittautua jotakin toista edullisemmaksi. Silmukkahajonta haastaa myös kilpailun seurattavuutta, kun voi olla hankala hahmottaa, monennellako lenkillä suunnistaja on.

Silmukat voidaan myös laittaa samaan maastonosaan ja erityisesti kartanvaihtoa hyödyntäen voidaan laatia mielenkiintoisiakin ratoja, joskin viimeistään kolmannella kierroksella maasto alkaa tuntua tutulta. Silmukoiden erikoistapaus ovat viestit ja yhden hengen viestit. Näistä hajonnoista enemmän luvussa 1.4.8.