2.S.2 Keskimatka

Keskimatkan kilpailuun riittää 1,5‒2 km2 kokoinen maastoalue, mutta maaston tulee olla riittävän pienipiirteinen ja kartan tarkkuuden merkitys kasvaa. Myös keskimatkan kilpailussa on hyvä olla ainakin jonkin verran reitinvalintamahdollisuuksia, mutta reitinvalintavälit voivat olla lyhyempiä. Rastivälit ovat keskimäärin lyhyitä, lyhimmät jopa muutamien kymmenien metrien luokkaa. Rytminvaihdoksilla on kuitenkin keskimatkallakin keskeinen merkitys suorituksen hallinnan koettelemisessa – keskimatka on siis eräänlainen pitkän matkan tiivistys tai pienennys, kiihdytetty versio klassisesta suunnistuksesta. Kts. myös keskimatka (suunnistusliitto.fi)

Nuorten suunnistuksessa huomioitava, että vuonna 2021 lasten sarjat saivat keskimatkalle omat ohjeajat. Jatkossa siis myös lasten sarjoissa keskimatkojen ratojen tulisi siis olla keskimatkan luonteisia.

Keskimatkan radat ovat eri sarjoissa pääosin hyvin samanluonteisia, mutta kilpailun kokonaisuuden kannalta on huomioitava, että lyhimmissä ikäsarjoissa ratapituudet ovat 1,5 km luokkaa. Tästä aiheutuu joskus lähtö- ja maalipaikkojen sijoittelulle haasteita, samoin yleisörastin saaminen keskimatkan radalle on usein haasteellista. Hajautusmenetelmiä keskipitkällä matkalla ei yleensä ole tarpeen käyttää.